Tom Karp

Professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Innlegg: Utøves god ledelse av gode ledere?

Mens ledere i dag skal være effektive, snakket de gamle filosofer om at ledere må ha godhet.

Publisert: Oppdatert:

I moderne ledelsesforskning heter det at ledelse skal være effektivt, ikke «bare» godt, skriver artikkelforfatteren.
I moderne ledelsesforskning heter det at ledelse skal være effektivt, ikke «bare» godt, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Illustrasjon: Istock/Getty Images)