I dagligtale brukes ofte «god» eller «dårlig» ledelse når ledere blir vurdert, men hva mener vi med god?

I moderne ledelsesforskning har forskere i større grad forlatt godhetsbegrepet. I stedet mener de at ledelse skal være effektivt, ikke «bare» godt.