«Kultur spiser strategi til frokost» er et av de mest velbrukte sitatene som brukes når det er snakk om kulturbygging, kulturendring, kultur i en eller annen form i ulike organisasjoner. Uttrykket hentes også frem når en virksomhet skal gjennomføre store endringer fra toppen.

Uttrykket slår fast at en organisasjons kultur alltid vil trumfe formelle vedtak, strategier, planer, visjoner og strukturdokumenter av enhver sort. Det er både pessimistisk, realistisk, feil og riktig på samme tid.