Hvordan foregår lederskap og samhandling mellom musikere i et improviserende ensemble? Hva kan vi lære av folk som får til dette på ekstra fine måter? Dyktige musikere som improviserer ut fra noen bestemte rammer kan skape magiske opplevelser for lytterne.