Fagforbundet mener «bendelormøkonomi» er en riktig betegnelse på at stat og kommune kjøper en mindre andel tjenester fra private aktører når velferdsoppgaver skal løses. Da må de regne med at den andre politiske kanten bruker stadionstemme for å skape et inntrykk av at private aktører ofte er mer effektive og har høyere kvalitet enn det offentlige selv.

Anne-Kari Bratten
Anne-Kari Bratten (Foto: Ida von Hanno Bast)