Det er gode grunner til at mesteparten av ledelsesforskningen antar et medarbeider-perspektiv. Samtidig bør vi som forskere og formidlere også være åpne for et mer rendyrket ledelsesperspektiv.

En nylig publisert studie om motstand mot ledelse er et godt eksempel på det.