Selv om jeg ikke kan huske at noen har fortalt at jeg er en dårlig lytter, har jeg erkjent at jeg kan bli bedre til å lytte til familiemedlemmer, venner og til ulike aktører i jobbsammenheng. Jeg blir nemlig lett engasjert og får lett assosiasjoner som fører til at taletrangen ofte blir for sterk.