Den vanskelige samtalen

Hva skjer når vi flytter alle krevende og risikofylte samtaler over i digitale flater?

Woman in hair beauty salon, professional hairdresser, vector illustration. Girl haircut and styling. Hairstylist comb and cut customer hair. Barbershop interior.
Woman in hair beauty salon, professional hairdresser, vector illustration. Girl haircut and styling. Hairstylist comb and cut customer hair. Barbershop interior.Foto: Istock/Getty Images
Publisert 12. April 2024, kl. 18.00Oppdatert 12. April 2024, kl. 18.00