Tom Karp

Tom Karp, professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Nord universitet og Høgskolen i Innlandet

Hver leder må finne sin vei

Det å lede andre godt må bygge på erfaringer. Ledere må prøve og feile over tid for å utvikle sin egen praksis for hvordan lede andre.

Publisert: Oppdatert:

Ledelse er en lærings- og utviklingsprosess hvor ledere over tid utvikler sin egen, spesifikke og unike profesjonelle praksis, sitt håndverk, ved at de prøver seg frem – og finner sin måte å lede andre mennesker på.
Ledelse er en lærings- og utviklingsprosess hvor ledere over tid utvikler sin egen, spesifikke og unike profesjonelle praksis, sitt håndverk, ved at de prøver seg frem – og finner sin måte å lede andre mennesker på. (Foto: Istock/Getty Images)