Det er velkjent at personer med sterke, narsissistiske trekk ofte ønsker lederstillinger, og også ofte lykkes med nettopp det. De ser typisk på seg selv som suverene ledere. På den annen side er det ingenting som tyder på at narsissister skaper bedre resultater som ledere.

Linda Lai
Linda Lai

Tvert imot er det godt dokumentert at narsissistiske ledere skaper en rekke negative effekter for organisasjonen de jobber i.