Makt og ledelse har opptatt statsvitere, filosofer, politikere og andre i flere århundre. Fra Machiavellis «Fyrsten» skrevet på tidlig 1500-tallet som regnes som den første praktiske håndboken for ledere til dagens ledelsesforskning- drøftes aspekter ved makt. Uformell og formell makt, forholdet mellom innflytelse, popularitet og makt.

Det finnes mange definisjoner av makt, og begrepet er omstridt og omfattende. «Makt betegner enhver sjanse til å gjennomføre sin vilje innenfor en sosial relasjon, også på tross av motstand, uansett hva denne sjansen beror på», skrev sosiologen Max Weber.