Norske ledere oppgir i undersøkelser at de er svært medarbeider- og samarbeidsorienterte. De mener også at de i høy grad praktiserer det som kalles transformasjonsledelse.

Transformasjonsledelse innebærer at lederen bygger på høy grad av tillit til medarbeideren samt ulike former for inspirasjon, stimulans og støtte, fremfor ordrer, kontroll og detaljstyring. Transformasjonsledelse regnes som en moderne lederstil, tilpasset et arbeidsliv med mer komplekse arbeidsoppgaver og medarbeidere med høyere kompetanse og andre ønsker og behov enn tidligere.