I snart hundre år har nennsomt samarbeid mellom myndighetene, fagbevegelsen og arbeidsgiverne lagt grunnlaget for den norske modellen. Modellen har helt siden 1930-tallet forutsatt at partene i arbeidslivet skal sikre arbeidsfred og balanse mellom avkastning på kapitalen og arbeidstagernes lønnsandel.

Myndighetene skal bidra med sosialpolitikk og nødvendige, helst omforente, reformer i arbeidslivspolitikken. Partene har ordnet opp seg imellom, og blant annet sikret fornuftige resultater i inntektspolitikken. Myndighetene har bidratt med tiltak som har kommet arbeidstagerne til gode, som bedre ferierettigheter, AFP, obligatorisk tjenestepensjon og andre sosialpolitiske rettigheter.