Anne-Kari Bratten

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Ledelse på velferdstoppen

Det er økende betalingsvilje for kjæledyr, oppussing og champagne, men vi sier nei til økt egenbetaling av velferdstjenester.

Publisert: Oppdatert:

Man skulle tro vi var i ferd med å ta innover oss de massive utfordringene vi får når etterkrigstidens lykkelige babyboom om ikke lenge blir den veldig krevende eldrebølgen.
Man skulle tro vi var i ferd med å ta innover oss de massive utfordringene vi får når etterkrigstidens lykkelige babyboom om ikke lenge blir den veldig krevende eldrebølgen. (Foto: Javad Parsa)