Allerede i sin tiltredelseserklæring lanserte Jonas Gahr Støre det han kalte en storrengjøring i arbeidslivet. Han ville bekjempe sosial dumping og sikre «faste, hele stillinger».

Det er vanskelig å være uenig i at flest mulig som ønsker det, bør ha en fast jobb å gå til. Å være ansatt i midlertidige stillinger gjør det vanskeligere å planlegge fremtiden og få lån i banken, og det kan være mentalt krevende.