Norske virksomheter går så det suser og mangler folk, nærmere bestemt 70.000 arbeidstagere ifølge ferske Nav-tall. Mangelen er størst innenfor helse og omsorg og bygg og anlegg.

Frafallet fra yrkesfaglig utdannelse er et stort problem. Nesten hver tredje elev har ikke fullført 5–6 år etter påbegynt skole (2014-2020), mot hver femte hva gjelder studiespesialiserende retning. Blant årsakene er for få lærlingplasser, og mangel på gode lærerkrefter. Men det finnes noen oppsiktsvekkende unntak, der fullføringsgraden er en helt annen. Det gjelder for eksempel havbruksutdannelsen på Campus Blå i Brønnøysund og Restaurantskolen i Oslo.

Felles for disse er at de er privateide og opprettet på initiativ fra næringene selv, en mulighet Solbergregjeringen åpnet for. Gjennomføringsgraden på disse ligger på mellom 95 og 100 prosent. Likevel vil den rødgrønne regjeringen ha slutt på denne typen skoler.

Ifølge kunnskapsminister Tonje Brenna er «det ingen grunn til» at private skal drive yrkesfaglige skoler. Tvert om vil det dreie skolepolitikken i retning av konkurranse, noe som ifølge henne per definisjon er uheldig og sløsing med ressurser. «Konkurranse har det boende i seg at noen er vinnere og noen er tapere», sier Brenna til Politisk kvarter på NRK.

Da er det bedre med stort frafall og dårlig tilbud til alle?

Dette avslører et statisk syn på samfunnsutvikling, som suverent ser bort fra at private initiativ kan føre til nyskapning den offentlige skolen kan lære av. Og i tilfelle Campus Blå, for eksempel, var det i høyeste grad «en grunn til» privat initiativ. Fylkeskommunen så ikke behovet, og suksesstilbudet hadde ikke eksistert uten.

En sterk fellesskole i hele landet er et gode det er all mulig grunn til å bevare. Men stivbent ideologi må ikke hindre ethvert fornuftig initiativ som kan gi unge mennesker en rask og effektiv vei inn i arbeidsmarkedet, samtidig som det løser næringenes problemer.

Det er dessverre det som kommer til å skje når Stortinget senere denne måneden vedtar en ny skolelov, ideologisk omdøpt fra friskoleloven til privatskoleloven. Det er trist at Støre-regjeringen velger å plassere seg så langt til venstre i skolepolitikken. Det kommer dessverre hverken elever eller arbeidslivet til gode. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Stivbent ideologi må ikke hindre ethvert fornuftig initiativ