– Gratulerer med HR Norges lederpris. Hva er det med dine lederegenskaper som gjør at du fikk prisen, tror du?

– Oi, det var i alle fall overveldende å få den. Mye handler nok om at jeg er modig og ser fremover, og at jeg holder tempoet oppe og samtidig står løpet ut, selv om vi har vært nødt til å ta krevende beslutninger. Skal man lykkes som leder, så handler det ikke bare om å ta valg som kan få tøffe konsekvenser, det er vel så krevende å håndtere alt som skjer i gjennomføringsfasen.

– Du har kritisert at det går for sakte fremover i offentlig sektor. Går Lånekassen mot strømmen?

– Vi er i alle fall veldig bevisst på å ta styringen selv på områder hvor vi selv vet best, i stedet for å bli styrt utenfra. Vi bestemte oss for eksempel for å være tidlig ute med å ta ned mye manuelt arbeid til fordel for mer automatisering og digitalisering, og vi foreslo selv endringer i kontorstrukturen.

Jeg forsøker å være nesten overtydelig på hvilke negative konsekvenser endringene kan føre til.
Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen

– Endringene fører til nedleggelse av flere av Lånekassens avdelinger, og mange ansatte mister jobben sin. Hvordan er det å lede prosesser som får så store personlige konsekvenser for medarbeiderne og deres familier?

– Det er naturligvis krevende, men jeg er opptatt av å gjøre prosessene så gode som overhodet mulig. For det første så må beslutningene være godt forankret, og det må være en klar retning. Så forsøker jeg å være i forkant og nesten overtydelig på hvilke negative konsekvenser endringene kan føre til, slik at medarbeiderne kan være så praktisk og mentalt forberedt som mulig.

– Det sies i juryens begrunnelse for denne prisen at du har en uvanlig kombinasjon av gjennomføringskraft og omsorg, kjenner du igjen den beskrivelsen?

– Ja, for jeg har et høyt engasjement på vegne av Lånekassen, kundene våre og de ansatte. Vi skal levere verdens beste studiestøtteordning, men samtidig så ønsker jeg å ta godt vare på mine medarbeidere, og jeg forsøker å være tett på. Men det er et dilemma vi må leve med, for jo større suksess vi har ut mot kundene, desto større omstilling er det for våre ansatte.

– Har du selv noen lederforbilder?

– Mange! Jeg inspireres av ledere som er gode til å skaffe handlingsrom og gjennomføre budsjettkutt, og som samtidig evner å være innovative og se utover egen sektor. Så blir jeg inspirert av ledere som på et faglig grunnlag klarer å utfordre det politiske spillet. Som toppleder i staten så havner man fort i en spagat, for det er krevende å balansere mellom å nå politiske mål innenfor stadig trangere rammer og samtidig tenke innovativt.

– Hva pleier du å bruke tiden på når du ikke er på jobb?

– Jeg er veldig familiekjær. Vi har tre voksne barn, og sistemann flyttet hjemmefra for å studere nå i høst, og da ble det nok enda klarere for meg hvor familiekjær jeg er. Men jeg har ingen fritidsproblemer og er glad i å lese og være i bevegelse. Men ikke med nummer på brystet, slik som dere ofte skriver om i Dagens Næringsliv. Jeg liker best hverdagstrim, men en av mine nyeste aktiviteter er havsvømming. Da legger mannen min og jeg ut fra hytta vår og svømmer gjerne en times tid i våtdrakt. Det er veldig fascinerende og artig, og bra å utfordre seg selv ved å prøve noe nytt.(Vilkår)

- Det har haglet av skjellsord i denne konflikten
DNs kommentator Eva Grinde oppsummerer konflikten i SAS.
01:51
Publisert: