– Du ble fra nyttår øverste leder i advokatfirmaet Wiersholm. Hva slags sjef ønsker du å være?

– Jeg ønsker å være en tydelig, empatisk og inspirerende leder som legger til rette for et trygt miljø som er åpent for innspill. Jeg ønsker også å være en sjef som fortsetter å videreutvikle samarbeidskulturen i selskapet. Det er en av styrkene våre i dag. Vi er gode på å fordele oppgaver slik at de ikke bare utføres av den som er best faglig, men som også har den beste markedsforståelsen og kjemien med klienten.

– Dere er 150 advokater i selskapet, er du redd for å ikke lykkes?

– Jeg tar det i alle fall ikke som en selvfølge at jeg skal lykkes uten anstrengelser, og jeg går inn i det med betydelig ærefrykt. Det å være litt redd for å gå på trynet er bare sunt, for det holder en i alle fall på tærne.

– Du fortsetter som advokat og har fått lederrollen i tillegg. Hva er de beste tipsene for å prioritere fornuftig i en slik dobbeltrolle?

– Jeg er veldig strukturert og lever etter outlook-kalenderen. Der plottes alle oppgaver og frister inn, og de viktigste oppgavene legges også inn i kollegaers kalender for å ha backup. Så handler det om å være bevisst på å få ting unna så ikke det hoper seg opp, samt være realist på tidsbruken. Hvis jeg har 15 minutter ledig, bruker jeg dem på en oppgave som tar 15 minutter, så blir jeg ferdig med den. Det er bedre enn å begynne på noe som tar 30 minutter, for så å ende med bare nok en halvgjort oppgave. Men det blir så klart mye jobbing, og jeg er som regel ikke hjemme før i 19-20-tiden på hverdagene.

– Hvordan klarere du å kombinere så lange arbeidsdager med familielivet, du er far til tre barn i barneskole?

– Kona mi, Frøya, tar ansvaret for kjøring til og fra aktiviteter om ettermiddagen, og det hadde ikke vært mulig uten henne. Men hun er interiørarkitekt og har sitt eget firma, så vi har au pair for å få det til å gå i hop. Jeg er sammen med barna til frokost og om kvelden, og helgene er alltid forbeholdt familien. Selv om det er mye jobbing i hverdagen, har vi funnet en form som passer fint i familien vår. Men struktur og organisering er kjempeviktig.

– Jobben du gjør kan få alvorlige konsekvenser for klientene, hvilke teknikker har du for at ansvaret ikke skal tynge for mye?

– Det er avgjørende med gode systemer. Vissheten om at jeg har kontroll på frister og oppgaver gjør at ansvaret ikke tynger mer enn nødvendig. Så prøver jeg alltid å gjøre meg ferdig med oppgaver før jeg drar hjem om kvelden, og lukker meg gjerne inne en stund for å jobbe uforstyrret. En annen teknikk er å ikke la seg avspore. Hvis det popper opp ting i hodet mens jeg jobber med noe annet, så skriver jeg det ned og legger det vekk. På den måten kan jeg bruke hjernen til å løse et problem i stedet for at det blir en plass for å oppbevare løse tråder.

– Hva gjør dere i Wiersholm for å beholde de flinkeste folkene i firmaet?

– Vi har et positivt arbeidsmiljø med en kultur for at man får utvidede ansvarsområder over tid, og det gir personlig utvikling internt. Vi har også et prosjekt hvor våre advokater kan leies ut til klienter, og akkurat nå er syv av advokatene våre utleid i 6–12 måneders perioder til klienter. Slike tiltak gjør det både attraktivt å begynne og blir værende hos oss.(Vilkår)

Her er Jaguar I-Pace
DN har kjørt Jaguars første elektriske bil I-Pace, og bilen viser lovende takter.
01:21 Min
Publisert: