- På tampen av 2014 har kronen har vært preget av svært lav omsetning, bekymring omkring norsk økonomis robusthet i møte med en lavere oljepris og en sentralbank i rentekuttmodus, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

- Resultatet har vært ekstreme kursbevegelser, slår hun fast.

Haugland og de fire andre økonomene i DNs makropanel er samlet for siste gang i 2014. Etter å ha sett tilbake på året som gikk, handler spørsmålene nå om fremtiden.

- Hvordan vil den norske kronen utvikle seg i 2015?

- Det er virkelig vanskelig å si for tiden, og trolig avhengig av oljeprisutviklingen, svarer porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

Se prognosene nederst i saken!

«Logisk og naturlig»

Det går mot et år med den laveste økonomiske veksten i Norge siden finanskrisen. Bakteppet er fallende aktivitet på sokkelen - noe som forsterkes av en kraftig nedgang i oljeprisen.

Siden sommeren har oljeprisen falt med omlag 40 prosent. Oljeprisfallet får skylden for at kronen den siste tiden har svekket seg dramatisk. 18. desember opplevde markedet de største endringene i kronekursen på 30 år.

- Kronen har svekket seg mye mot både dollar og euro. Den svekkelsen er en logisk og naturlig følge av oljeavmatningen i norsk økonomi og dertil rentekutt fra Norges Bank, slår sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets fast.

Samtidig understreker sjefstrateg Erica Blomgren i SEB Norge at svigningene har vært «uvanlig store».

- Den høye volatiliteten og den eksepsjonelt svake utviklingen i kronen på slutten av året er vanskelig å forklare ut i fra fundamentale faktorer. Utsiktene på kort sikt er noe usikre med tanke på den volatiliteten vi ser, mener hun.

«I snitt svakere»

23. desember noterte Norges Bank en valutakurs mot euroen på 9,03 kroner, mens kursen mot amerikanske dollar ble notert til 7,39 kroner.

- En lavere oljepris innebærer utvilsomt et lavere likevektsnivå for kronen. Dessuten vil svakere økonomisk vekst og utsikter til videre rentekutt fra Norges Bank påvirke kronekursen. Derfor skal kronekursen i snitt være svakere i 2015 sammenlignet med 2014, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management.

Slik ser prognosene til makropanelet ut i dag:

Haugland: Etter vår mening er kronen nå langt svakere enn fundamentale forhold som vekst- og rentedifferanse, relativ kjøpekraft og oljepris tilsier. Vi venter derfor at kronen styrker seg gjennom det kommende året. Om ett års tid venter vi at én euro koster 8 kroner og 40 øre, mens én dollar koster 7 kroner og 12 øre.

Wilhelmsen: Jeg anslår en snittkurs for euro og dollar mot kronen på henholdsvis 8,80 og 7,50. Dersom den europeiske sentralbanken (ECB) overrasker med et veldig stort program for kjøp av statsobligasjoner, vil EUR/NOK kunne bli enda lavere og USD/NOK høyere enn denne prognosen.

Blomgren: Kronen ventes å synke til cirka 9,40 mot euro i første kvartal, men langsiktig tror vi på en sterkere krone  og at dette vil skje gradvis når oljeprisen stabiliserer seg tidlig på våren. Jeg tror på en kurs på omkring 8,70 ved slutten av året.

Syed: Jeg tror det er rom for videre kronesvekkelse mot dollaren, drevet av den klare divergerende utviklingen i norsk og amerikansk økonomi. Mot euro er jeg ikke så sikker på om kronen vil svekke seg særlig mer, ettersom jeg tror valutamarkedet i økt grad vil prise inn mulige kvantitative lettelser fra ECB.

Chen: På kort sikt tror jeg kronen og oljeprisen kan ha noe mer nedside, men forhåpentligvis ikke mye lavere enn dagens nivå på litt lengre sikt. Mye er avhengig av hvor mye importert inflasjon kommer opp og reaksjonsmønsteret til Norges Bank. Det er ikke helt usannsynlig at Norges Bank blir nødt til å faktisk heve renten eller oppjustere rentebanen dersom kronen fortsetter ferden nedover. Dersom oljeprisen fortsetter å falle, vil inflasjonen skyte over inflasjonsmålet.

Følg kronekursen på DNs børs- og markedssider

Tidligere saker:
- Dette har forandret risikobildet i Norge
Dette blir helt avgjørende for norsk økonomi i 2015
Slik påvirker oljefallet din økonomi i 2015  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.