Det viser Distriktsbarometeret som Sentio har laget på oppdrag for Nationen.

I spørreundersøkelsen kommer det fram at 34 prosent av alle de spurte vil ha mer vern av rovdyr. Nationen har stilt samme spørsmål årlig siden 2009. Andelen av de spurte som vil ha mer vern av rovdyr har aldri vært høyere enn i årets undersøkelse.

Ketil Skogen er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og har forsket på folks holdninger til rovdyr. Han mener økningen i antallet nordmenn som er positive til rovdyr har sammenheng med samfunnsutviklingen for øvrig.

– Det er en stadig mindre del av befolkningen som har tilknytning til direkte naturressursutnyttelse, landbruk og rural økonomi. Vi går i retning av et natursyn som er mindre fokusert på utnytting, og mer på at ting må skje på naturens premisser. Dermed endres også holdningene til faktorer som påvirker landbruket, slik som rovdyr, seg, sier han.

Tall fra Miljødirektoratet viser at antallet sau som det har blitt gitt erstatning for som følge av rovvilttap har gått ned med rundt 40 prosent de siste årene. I 2006 ble det gitt erstatning for 6.762 sauer og 31.748 lam. I fjor ble det utbetalt erstatning for 3.895 sauer og 19.669 lam.

Bare en liten andel av de sauene og lammene det utbetales erstatning for er dokumentert tatt av rovdyr.

I Nordland ble det for eksempel i 2014 søkt erstatning for 6834 døde sau og lam, men bare 174 av disse er påvist drept av fredet rovvilt.

Totalt dør det over 100.000 sauer på utmarksbeite i Norge hvert år av andre årsaker enn rovdyr.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også:  Erstatning uten bevis
 

Unge vil ha mer vern av rovdyr
 

Matmangel og sult tar livet av reinen