I Nord-Trøndelag fikk hver reineier i 2011 i gjennomsnitt utbetalt 265.000 kroner i rovdyrtap, skriver Dagens Næringsliv.

En ny rapport slår imidlertid fast at de aller fleste rein dør av matmangel og sult, ikke av rovdyrangrep.

Norsk institutt for naturforskning (Nina) har på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet utarbeidet rapporten, som omhandler produksjon og tapsårsaker i reindriftsnæringen.

Norske reineiere har siden 2005 fått 370 millioner kroner fra staten i rovdyrerstatning.

– De gode erstatningsordningene har utvilsomt presset dyretallet opp. Jeg har fått beskrivelser fra reineiere som sier at det ikke lønner seg å prøve å unngå tap. Det er mer lukrativt å ha tap og få erstatning, sier Nina-forsker Torkild Tveraa til Dagens Næringsliv.

- Rovdyr utgjør en liten trussel
Rapporten konkluderer klart med at det er sult og dårlig kondisjon hos reinen som er hovedårsak til den høye dødeligheten.

– Rovdyr utgjør en liten trussel mot reinen. Så enkelt er det. da vi begynte med forskningen vår i Finnmark, var vi rimelig sikre på at rovdyr var årsaken til de store tapene. Nå kan vi slå fast at det ikke er tilfelle, sier Tveraa til DN.

Norske Reindriftsamers Landsforbunds leder Nils Henrik Sara tror forskerne har gjort sitt beste, men at de har bommet på konklusjonen.

– Noe av det som står der, er vel riktig, sikkert, men hovedkonklusjonene holder ikke mål. Selv om forskerne sikkert har gjort sitt beste, er ikke virkeligheten slik den fremkommer i rapporten. Rovdyr er den store trusselen, sier Sara.

Han mener reindriftsutøvere er som folk flest og når det oppstår tap uten at man vet årsak, blir det ført opp der det er mulig å få kompensasjon. Sara advarer sterkt mot å endre erstatningsordningene.

Varsler gjennomgåelse

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier erstatningsordningene for reineiere nå må gjennomgås grundig.

– Rapporten viser veldig klart de utfordringene reindriftsnæringen står overfor. At truselen går langt utover rovvilt, fremstår som soleklart, sier Solhjell, som sammen med landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har fått presentert hovedfunnene i rapporten.

Det er fylkesmennene i reinbeiteområdene som står for saksbehandling og utbetaling av rovdyrerstatningene, men det øverste ansvaret ligger i Miljøverndepartementet.

Les også: Her koster hver student 900.000 kroner


- Hvor mye flaks kan en generasjon ha? (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.