Nav-sjef Joakim Lystad, arbeidsminister Robert Eriksson, tidligere statsråd Anniken Huitfeldt og flere ikt-konsulenter i Nav må forklare seg i en åpen høring 28. november.

Det vedtok en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité i ettermiddag.

– Det Riksrevisjonens rapport beskriver om Nav er så alvorlig at vi vil ha en høring, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap).

Dagens Næringsliv har i høst beskrevet de store it-utfordringene i Nav, og hvordan utdaterte it-systemer står i veien for iverksetting av politiske vedtak. Nav har slått fast at regjeringens løfte om en selvbetjent løsning for foreldrepermisjon ikke kan gjennomføres før i 2017 på grunn av it-systemene. Så alvorlig har situasjonen i Nav vært at arbeidsminister Robert Eriksson i et ekstra tildelingsbrev ba Nav om å skanne sykmeldingsblanketter raskere, slik DN skrev forrige uke. Kontrollkomiteen har merket seg disse sakene.

- Selvsagt. Det som har blitt rullet opp har påvist store mangler og utfordringer med Nav, sier Abid Raja (V).

Stor risiko

– Det er først og fremst riksrevisjonens rapporter vi må ta på alvor, men så har jo selvfølgelig også DNs oppslag vært medvirkende, sier saksordfører for saken, Hans Fredrik Grøvan fra KrF.

Riksrevisor Per-Kristian Foss var ikke nådig i sin beskrivelse av Navs ikt-tilstand da han i slutten av oktober sendte Stortinget den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013.

– Vårt hovedbudskap til Stortinget var at Nav ligger betydelig etter på ikt-investeringer. De ligger så langt etter at det er en stor risiko for at de ikke er istand til å utføre sine primæroppgaver om noen år. Ligger man etter i dag, vil de få problemer i årene fremover. De har gamle datamaskiner som ikke er brukbare særlig lenge, sa Foss til DN tidligere denne måneden.

Midler har gått tapt

Riksrevisjonen påpeker i sin rapport at det er påløpt 723 millioner kroner til moderniseringsarbeider av ikt i nav fra prosjektet startet i august 2012 til utgangen av 2013.

«Midler har gått tapt som følge av avviklingen av prosjektorganisasjonen og endret realiseringsstrategi,» heter det i rapporten.

– Stortinget har behandlet Nav en rekke ganger, men vi ser ikke tilstrekkelige forbedringer. Det er fortsatt store svakheter i Nav, sier Kolberg.

Han opplyser at også de ansvarlige for ikt-arbeidet i Nav kalles inn, men vil ikke nevne navn. Det betyr at det ikke avklares om Nina Aulie må møte. Hun trakk seg nylig som ikt-direktør i Nav.

– Vi vil også kalle inn ikt-konsulenter og leverandører til Nav, fordi det er slått fast at mer enn 700 millioner kroner er gått tapt i ikt-arbeidet i Nav. Vi må finne ut hvorfor det har skjedd, og hva man tenker om hvordan man skal få det bedre til i fremtiden, sier Kolberg.

Alvorlig

Grøvan fra KrF mener situasjonen i Nav er svært alvorlig.

– Riksrevisjonen har gjentatte ganger de seneste årene pekt på alvorlige mangler ved hvordan Nav fungerer. Det er alvorlig at man fortsatt får så krass kritikk, ti år etter at Nav-reformen ble innført. Det er sjeldent tung kost fra Riksrevisjonen, sier Grøvan.

Selv om ikt-arbeidet skal undersøkes grundig, vil også andre sider ved Nav bli belyst.

– Det handler ikke bare om ikt, men også om de stadige påstandene om feilbehandling, at noen får for mye og noen for lite, at det er områder man ikke dekker på en ordentlig måte, sier Kolberg, og fortsetter:

– Det blir en bred behandling.

Les også:
Budsjettpartene tror ikke på løsning i kveld
Arbeiderpartiet vil reversere bredbåndskutt
Kaller Svein Aaser inn på teppet  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.