Jaglands dobbeltrolle oppfattes også som et problem både i Høyre og Ap. Etter det DN erfarer er tirsdagens gruppestyremøte i Høyre startpunktet for det vanskelige og betente valget for partiet. I løpet av de neste ukene må Høyre avgjøre hvem de skal oppnevne til Nobelkomiteen og om de i samarbeid med Frp skal bruke det nyvunne flertallet i komiteen til å bytte ut Thorbjørn Jagland som leder. Ifølge DNs kilder skal det ikke være aktuelt å hente inn utenlandske navn til komiteen.

– Når Høyre skal finne to navn til Nobelkomiteen, vil de begge være så gode at de også skal kunne lede komiteen, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.

Høyres valg handler om langt mer enn eventuelt sikre Høyre og Frp gevinsten av å nå få flertallet i komiteen. Nå er bakteppet Kinas reaksjon på fredsprisen til Liu Xiaobo, regjeringens behandling av Dalai Lama og dobbeltrollen Jagland har i kraft av å dele ut fredsprisen samtidig som han leder Europarådet, en sentral aktør i blant annet konflikten mellom Russland og Ukraina.

Frps utenrikspolitiske talsmann, Kristian Norheim, har lenge vært opptatt av å sikre en mer uavhengig nobelkomité, men mener situasjonen i Russland og Jaglands funksjon der gjør det enda mer aktuelt.

– Jagland bør byttes ut. Det er åpenbart uheldig med en slik dobbeltrolle, sier Norheim.

Les mer på DN.no i dag:

Geilo alene på pris-toppen

En «giftig kombinasjon» kan gi global økonomi-krise

Studerer fem timer mer - får flere jobbtilbud og høyere lønn  

Uavhengig

Jagland avviser bestemt overfor DN at det skal være noen rollekonflikt.

– Som leder av Europarådet avgir jeg en ed som sier at jeg er uavhengig av enhver regjering – i min rolle som leder av Europarådet, sier Jagland.

– Men kan det tenkes situasjoner der ditt verv i Europarådet kan påvirke din uavhengighet som leder av Nobelkomiteen?

– Komiteen er veldig opptatt av sin uavhengighet. Og komiteen vet at jeg som leder ivaretar komiteens uavhengighet, sier Jagland.

Men etter det DN kjenner til har Jaglands dobbeltrolle blitt diskutert sentralt i Ap. Oppfatningen i Ap er at det har oppstått en ny situasjon nå som Jagland ble gjenvalgt som leder i Europarådet. Da Arbeiderpartiet i vår valgte å renominere Jagland til Nobelkomiteen, var Jagland ennå ikke gjenvalgt. Etter det DN får opplyst, kommer Arbeiderpartiet ikke til å legge seg opp i valget av leder i Nobelkomiteen, men at det overlates til komiteens medlemmer etter at den nye komiteen er på plass. Det betyr at dersom komiteen velger å konstituere en annen leder enn Thorbjørn Jagland, vil ikke Arbeiderpartiet protestere eller forsøke å forhindre det.

Rørete

Og på sentralt hold i Høyre er dobbeltrollen et meget godt argument for at Jagland bør byttes ut. På den andre siden oppfatter Høyre risikoen for at en vraking av Jagland fører til beskyldninger om enda en politisering av komiteen og kritikk for at motivet er å blidgjøre Kina. Sentrale kilder i både Ap og Høyre omtaler situasjonen som et «rør» av motstridende interesser.

Det støttes av direktør på fredsforskningsinstituttet Prio, Kristian Berg Harpviken, en av dem som tettest har fulgt nobelkomiteens arbeid de siste årene. Han mener det er fullt forståelig hvis det nye flertallet i komiteen bruker Jaglands dobbeltrolle som et argument for å skifte ham ut.

– Men det oppstår et dilemma: Selv om det er gode grunner til å velge en annen leder, vil det bidra til en ytterligere politisering. Det kan gi vann på mølla til de som mener det vil se ut som om regjeringen gjør det for å blidgjøre Kina, sier Harpviken.

Ulykkelig situasjon

Ifølge Harpviken er det regjeringens «klønete håndtering» av Dalai Lama-besøket som har ført til «denne ulykkelige situasjonen».

– Da Høyre like etter at regjeringen avviste å møte Dalai Lama, samtidig tok opp nobelkomiteens sammensetning, ble Ap tvunget til å slå ring om Jagland. Dermed nullet Ap ut forsøket på en mer politisk uavhengig komité som de startet på med utnevnelsen av Berit Reiss-Andersen for tre år siden. Stortinget var på riktig kurs, men nå har det blitt rotet til, sier Harpviken.

Fredsforskeren mener utviklingen i Russland er et eksempel på hvor problematisk dobbeltrollen til Thorbjørn Jagland er.

– Det er en åpenbar rollekonflikt mellom være Nobelkomiteens leder og generalsekretær i Europarådet. Selv om Europarådet ikke er en medlemsorganisasjon, er lederen avhengig av et fungerende arbeidsforhold til for eksempel Putin, sier Harpviken.

– Utviklingen i Russland har skreket etter Nobelkomiteens oppmerksomhet siden situasjonen der har vært så tydelig nedadgående når det gjelder menneskerettigheter, demokrati og maktbruken overfor andre stater. På tross av det har ingen av fredsprisene de siste årene gått til alternative russiske røster. Det reiser spørsmålet om Jaglands dobbeltrolle med stor kraft, sier Harpviken.

Ikke Stortinget

Jagland forholder seg helt rolig til krav om å kaste han som leder.

– Stortinget velger medlemmer til Nobelkomiteen, mens det er komiteen selv som velger leder og nestleder. Det er det eneste jeg forholder meg til. Og det er alltid gjort slik fordi komiteen skal være uavhengig. Det er ikke Stortinget som skal velge leder av Nobelkomiteen, sier Jagland.

– Så det betyr at det vil være en innblanding og gå på tvers av prinsippet om uavhengighet dersom Stortinget legger føringer på hvem som skal være leder?

– Jeg vil si at uavhengig av hvilke medlemmer som Stortinget utnevner, og uavhengig av om det politiske flertallet i Stortinget er endret, er det komiteens medlemmer som selv velger leder, sier Jagland.

I prinsippet er det komiteen som konstituerer seg selv, men i praksis bestemmer de politiske partiene mye. Det bekrefter Harpviken.

– Det er ingen tvil om at medlemmene i komiteen implisitt og eksplisitt tar imot signaler fra sine respektive partier, sier Harpviken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les mer på DN.no i dag:

Geilo alene på pris-toppen

En «giftig kombinasjon» kan gi global økonomi-krise

Studerer fem timer mer - får flere jobbtilbud og høyere lønn