NHO la tirsdag formiddag fram sin kvartalsrapport som viser organisasjonens økonomiske overblikk for inneværende år, samt utsikter for 2015.

Organisasjonen anslår at norsk fastlandsøkonomi skal vokse med 1,25 prosent til neste år.

- Dette er veldig lavt og det kan også være at det er en nedsiderisiko der: At vi får en veldig tydelig oppbremsing i økonomien, sa avdelingsdirektør Dag Aarnes i NHO, da han presenterte rapporten.

Stor usikkerhet

Hovedbildet viser at norsk økonomi bærer preg av at veksten i oljeinvesteringene er over.

NHO anslår en reduksjon i investeringene på i overkant av 10 prosent til neste år. Til sammenligning vokste oljeinvesteringene med i underkant av 15 prosent i perioden 2011 til 2015.

Deretter anslås det at de samlede investeringene vil ligge på om lag 200 milliarder kroner i året målt i faste priser. Dette er høyt i historisk sammenheng, men usikkerheten er stor, understreker NHO.

- Med oljepris på 80 dollar per fat eller lavere over tid er det sannsynlig at planlagte investeringer reduseres mer, heter det i den ferske rapporten.

NHO tror utviklingen i oljeprisen vil kunne bli avgjørende fremover.

- Med svært lav oljepris kan norsk økonomi bli trukket dypere ned i en lavkonjunktur, advarer organisasjonen.

Lav aktivitetsvekst

Næringslivets økonomibarometer peker også i retning av at aktivitetsveksten i norsk økonomi har avtatt dette året.

Rund 2.000 av NHOs medlemsbedrifter deltar i undersøkelsen. Med oljefallet er det lite som tyder på bedring med det første:

- 2015 kan bli et år med den laveste veksten siden finanskrisen, heter det i rapporten.

NHO venter nå at arbeidsledigheten skal stige fra 3,7 prosent i år til 4 prosent neste år, og holde seg på  dette nivået ut 2016.

Utsiktene er særlig mørk for bedriftene i oljesektoren, som nå er blitt mer pessimistiske enn under finanskrisen:

- Medlemsbedrifter vurderer fremtiden som forholdsvis dyster - både når det gjelder aktivitet og sysselsetting, sier avdelingsleder Aarnes i NHO om undersøkelsen.

Aarnes viser til at lyspunktet er god eksportutvikling i år.

- Vi tror både investeringsbildet og bedre eksportutvikling vil løfte økonomien i 2016. Vi tror derfor lavkonjunkturen 2015 blir forholdsvis kortvarig, sier han.

Presset boligmarked

I den ferske rapporten vises det også til prispresset i boligmarkedet, som ifølge NHO er drevet av:

  • Høy innvandring
  • Rentenivå
  • Skatteregler for gjeldsrenter
  • Formuesskatt

Les også på DN.no:
- Verdensmarkedet risikerer å bli ubalansert
USA i dag: Spår at Fed snur i neste uke
Hacket via hotell i Bangkok  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.