Makroanalytiker Joachim Bernhardsen i Nordea mener de unge er bufferen i arbeidsmarkedet, og har lettere for å ty til studier når jobbmulighetene uteblir.

Det fremgår av Nordeas rapport Økonomisk Oversikt for september, publisert onsdag.

- Unge mest utsatt

Han har sett nærmere på hvilke aldersgrupper sysselsettingen faller mest i de to siste periodene med stigende arbeidsledighet, henholdsvis 2009 og 2013. Tallene er helt klare, mener han.

"Det er de unge som er mest utsatt i arbeidsmarkedet", skriver analytikeren.

Han mener at fleksibiliteten i arbeidstilbudet i den yngste aldersgruppen trolig er en viktig forklaring på at ledigheten ikke steg mer enn det man så i eksempelvis 2013.

"Årsaken til at den yngste delen av arbeidsmarkedet skrumper inn når arbeidsmarkedet svekkes har trolig sammenheng med at unge har lett for å gå tilbake til studier når jobbmarkedet blir dårligere", skriver Bernhardsen.

Lave studiekostnader

Dette virker også omvendt, der studenter kan bli tilbøyelig å hoppe av studier når arbeidsmarkedet bedrer seg, påpeker han.

Viktig er også at studenter jobber deltid ved siden av studiene.

Deltidsjobbene utfordres imidlertid når arbeidsmarkedet forverres, og ved at mange av stillingene er innefor lavkvalifiserte yrker hvor rimeligere arbeidskraft har økt konkurransen.

At studiekostnadene i Norge er blant de laveste i verden, gjør at studenter kan ha lite intensiver for å melde seg arbeidsledig, ifølge Nordea-økonomen.

Innvandring av mindre betydning

Han har mindre tro på at variasjoner i innvandringen kan brukes som en forklaring på fleksibiliteten i arbeidsmarkedet.

"Arbeidsstyrken har vært mer påvirket av svingningene i de unge yrkesdeltakelse. Økningen i andelen som tar høyere utdanning samt det relativt store fallet i sysselsettingen blant unge, peker i retning av at det er det samme fenomen som gjør seg gjeldende nå", konkluderer Bernhardsen.

Ser lavere ledighet

Tallknuserne i Nordea har sett inn i glasskulen og venter nå høyere økonomisk vekst i Norge i inneværende år og uendret rente de to neste årene.

Les også:  To forhold har løftet veksten i norsk økonomi i år  

Samtidig nedjusteres anslagene på arbeidsledigheten (AKU) til 3,4 prosent i 2014, for så å stige til 3,7 prosent i 2015, og 3,9 prosent i 2016.

I juni så meglerhuset en ledighet på henholdsvis 3,7 og 4,0 prosent.

Les også:
Dette kan sette en stopper for boligprisveksten
- Eurokrisen er over, men ikke eurosonens problemer
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.