Onsdag legges Innbyggerundersøkelsen 2015 fram. Den måler både folks inntrykk av og brukeres erfaringer med en rekke offentlige tjenester, på en skala fra 0 til 100.

Etter det NTB får opplyst fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser 2015-tallene at folk har fått bedre inntrykk av myndighetenes evne til å håndtere større kriser, slik at tilliten er tilbake på 2010-nivå igjen.

– Det har vært en klar økning i folks tillit både når det gjelder myndigheters evne til å forebygge og håndtere store ulykker og katastrofer. Det er gledelig og viser at vi er på rett vei, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner (H) til NTB.

Ikke glemt

Da undersøkelsen ble gjort i 2010 skåret myndighetenes håndtering av katastrofer og ulykker 66 poeng. Neste gang, i 2013, var dette punktet der innbyggernes anseelse hadde rast mest, ned til 54 poeng.

– Håndteringen av de tragiske hendelsene 22. juli 2011 har nok påvirket innbyggernes oppfatning, het det i rapporten.

I 2015 scorer myndighetene på 2010-nivå. Statsråden er sikker på at tallene vitner om fornyet tillit, og ikke er tegn på at folk har glemt hendelsene rundt 22. juli og hvorfor tilliten fikk en knekk.

– Nei, vi har ikke glemt. Mediene hjelper oss der, ved å vie mye oppmerksomhet til beredskap og politi. Ulike rapporter viser at det fortsatt er nødvendig å gjennomføre tiltak for å øke beredskapen og dermed øke tilliten ytterligere.

Forenkling

NTB har fått tilgang på noen av tallene i forkant av presentasjonen onsdag. De viser at politiet, Nav og Skatteetaten har økt mest i anseelse siden den første undersøkelsen i 2010, der de kom relativt dårlig ut. En årsak til bedring for Nav og Skatteetaten er at de, i likhet med Vegvesenet og Altinn, har satset på bedre nettløsninger og forenklinger. Dette er et område Sanner framhever:

– Det er helt nødvendig å forsette arbeidet med å forenkle offentlig sektor. En av tre mener at offentlige skjemaer er vanskelige å forstå. Kun 28 prosent syns offentlige vedtak i enkeltsaker er lette å forstå. Dette er altfor lavt, og en tydelig tilbakemelding om at arbeidet med klart språk må fortsette.

Et område hvor et svært dårlig resultat i 2013 har forbedret seg, er inntrykket av effektivitet i det offentlige. Andelen som er enige i at det offentlige bruker ressursene effektivt har økt med 10 prosentpoeng, fra 20 til 30, mens andelen som er uenige har falt med 14 prosentpoeng, fra labre 52 til 38.

– Her må vi fortsette arbeidet med å fange tidstyver, sier Sanner.

Tendenser

Generelt svarer folk at de er godt tilfreds med kommunen de bor i og svært fornøyde med å bo i Norge. Kvinner er mer tilfredse enn menn og eldre mer enn yngre. De som bor i kommuner med over 20.000 innbyggere er totalt sett litt mer fornøyd med å bo og leve i sin kommune. For eksempel scorer «Muligheten til å få jobb i kommunen» 78 poeng i de største kommunene, men bare 51 poeng i de minste. Det samme gjelder muligheten til å etablere egen næringsvirksomhet og å drive med idrett og kultur.

– Er løsningen å slå sammen små kommuner så de får samlet innbyggertall over 20.000?

– Det er nok ikke så enkelt. Det vi ser er at fagmiljøene i de små kommunene er sårbare fordi de er få ansatte. Men små kommuner kommer bedre ut enn store på andre områder. Det at innbyggerne samlet sett ikke er like fornøyd som i store kommuner, betyr ikke at de er misfornøyd.

Les også:
- Den enes død, den andres brød
Ulvøya-perle til salgs - igjen: - Luksusmarkedet er veldig sprekt nå
- Vi sitter fjetret foran skjermen og tror knapt det vi ser. Nok en gang (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.