Torsdag kveld holdt sentralbanksjef Øystein Olsen den tradisjonsrike årstalen i Norges Bank. Talen er ansett som en av Norges viktigste taler.

Det er i år 200 år siden Norges Bank ble opprettet. Olsen bruker innledningen i sin tale til å oppsummere Norges Banks rolle og pengepolitikkens historie de siste 200 årene.

Sentralbanksjefen viser til at innføringen av inflasjonsmålet i 2001 var en viktig milepæl for Norges Bank. Han trekker frem at de første 15 årene med inflasjonsmål har vært preget av en økonomi i særstilling, men understreker at oppturen ikke kunne vare evig.

- Økonomisk sett har vi hatt en usedvanlig lang sommer. Nå kommer vinteren, sier Olsen.

Ifølge ham vil norsk økonomi ha behov for flere ben å stå på fremover. Flere ganger understreker Olsen at det er tid for«omstilling». Han trekker frem at kronesvekkelsen bidrar til at omstillingsprosessen er i gang.

Krevende periode

Olsen peker på at norsk økonomi er på vei inn i en krevende periode.

- Vi har hele tiden visst at en langvarig oljedrevet oppgang en gang måtte ta slutt. Nå er vi der, sier han.

Ifølge sentralbanksjefen er vi nødt til å regne med en høyere arbeidsledighet enn vi har vært vant til de siste årene. Han peker på at det i en slik situasjon kan være riktig å utnytte handlingsrommet i finanspolitikken.

- Men økt oljepengebruk bør i hovedsak finansiere midlertidige grep som er enkle å reversere. Finanspolitikken må også ta hensyn til at lavere oljepris betyr mindre penger å rutte med på lengre sikt, understreker Olsen.

Han viser til at tilførselen til oljefondet de siste årene har vært betydelig, og understreker at dette bildet nå er «vesentlig» endret.

- Blir oljeprisen værende rundt dagens nivå, reduseres statens inntekter betraktelig. Nåverdien av de fremtidige inntektene kan i så fall anslås til under en fjerdedel av dagens fond, sier Olsen.

Kan være nær toppen

Sentralbanksjefen viser til at 2015 kan bli stående som det siste året med netto avsetning til oljefondet. Han peker på at det allerede da statsbudsjettet for i år ble lagt frem, var utsikter til at bruken av oljepenger ville bli høyere enn inntektene var oljevirksomheten.

- I løpet av tre år har bruken av oljepenger økt like mye som i de ti foregående årene, sier Olsen.

Han peker på at bruken av oljepenger i budsjettet for 2016 anslås til mer en syv prosent av bnp for fastlands-Norge. Samtidig er bruken under fire prosent av fondsverdien, påpeker Olsen, som mener fire-prosentbanen ikke lenger fungerer som en effektiv rettesnor for budsjettpolitikken.

- Lavere oljepriser innebærer at vi som nasjon blir fattigere. Oljefondet kan være nær toppen. Avkastningen på kapitalen fremover er også usikker. Da er det over tid ikke en farbar vei å øke pengebruken, understreker sentralbanksjefen.

I et intervju med DN tidligere torsdag påpeker Olsen at vi bør være forsiktige med å bruke mer oljepenger fremover.

- I en situasjon hvor oljefondet kan være nær toppen, bør det samme gjelde bruken av oljepenger over tid. Så man bør være varsom med å trappe opp oljepengebruken mer varig fra dagens nivå, som er ganske høyt, sier han til DN.

- Perioden med lave renter langt fra over

Olsen trekker også frem den globale uroen som har preget finansmarkedene hittil i år. Han mener uroen skyldes økt usikkerhet om den videre utviklingen i verdensøkonomien.

- Trolig er perioden med lave renter langt fra over. Motvinden fra finanskrisen preger fortsatt flere store økonomier, sier han.

Når både renter og inflasjon er nær null begrenses handlingsrommet for pengepolitikken, påpeker Olsen.

- Sentralbanker vil ha lite å stå i mot med dersom en ny nedgang inntreffer. Andre politikkområder må da ta et større ansvar, sier han.

Sentralbanksjefen avslutter talen med å belyse at også sentralbanker må være i stand til å omstille seg og tenke nytt når omgivelsene skifter.

Etter at sentralbanksjefen har holdt sin tale, holdes Norges Banks årsmiddag på Grand Hotel. Norges fremste representanter innen politikk, forvaltning, akademia og næringsliv er invitert hit. DN følger saken fortløpende.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også på DN.no:

Lager ny mediepolitikk uten Frp

TV 2-profiler krangler om statsstøtte

Lag lammebog med søramerikansk vri

Se DNTV: Familiens drømmebil

Familiens drømmebil
Volvos nye stasjonsvogn V90 blir garantert en stor suksess.
01:23
Publisert: