Dramaet i Norske Skog fortsetter. Fredag kveld lanserer selskapet en endret kriseplan for selskapet:

  • Norske Skog dropper forsøket på å få til en bytteavtale på et lån på en milliard kroner som forfaller i 2016
  • I stedet endres byttetilbudet til obligasjonseierne i et lån på to milliarder kroner som forfaller i 2017
  • De to store obligasjoneierne Blackstone og Cyrus Capital gir samtidig selskapet en lånefasilitet på 95 millioner euro
  • De samme obligasjonseierne forplikter seg til å tegne seg for 15 millioner euro i nye aksjer i Norske Skog
  • I tillegg vil de to selskapene kjøpe gjeld for inntil 10 millioner euro dersom Norske Skog ønsker det

Samlet bedrer dette selskapets likviditet med mellom 120 og 140 millioner euro, som tilsvarer mellom 1,1 og 1,3 milliarder kroner.

– Disse egenkapital- og likviditetstiltakene med et totalt omfang på 120-140 millioner euro vil styrke selskapets likviditet betydelig fremover. Etter disse transaksjonene vil vi konsentrere vår innsats om å utvikle og forberede forretningsenhetene, sier konsernsjef Svein Ombudstvedt i Norske Skog i en pressemelding.

- Fornøyd

Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog opplyser til DN at den nye fasiliteten på 95 millioner euro, som tilsvarer nær én milliard kroner, ikke kan brukes i forbindelse med nedbetalingen av obligasjonslånet på i overkant av en milliard kroner som forfaller i år.

- Den kan kun brukes i driften av datterselskapene, sier Dybevig.

- Er det da noen forandring med tanke på kapasiteten til å betale obligasjonslånet som forfaller i juni i år?

- Vi har alltid betalt våre langsiktige lån i tide og vi har til hensikt å gjøre det også fremover, sier Dybevig.

Han legger til at selskapets styre vil vurdere situasjonen i juni på bakgrunn av den kontantstrømmen som er generert gjennom første halvår i år, både gjennom driften og gjennom salg eiendeler.

- Vi er fornøyd med det tilbudet vi har lagt frem. Vi mener det er et godt tilbud til 2017-obligasjonseierne og vi mener at vi har sikret langsiktig likviditet for driften av selskapene fremover.

- Hvis vi får til dette ombyttet av obligasjoner mener vi det vil være med på å sikre ikke bare obligasjonseiernes verdier, men også de andre interessentenes verdier fremover, både aksjonærer og andre, sier Dybevig.

Nytt byttetilbud

Norske Skog har slitt med å få eierne av selskapets obligasjonslån på en milliard kroner som forfaller i år med på å bytte til andre låneinstrumenter med senere forfall.

I en melding til Oslo Børs etter at handelen var stengt fredag ettermiddag opplyser selskapet at det nå dropper forsøket på å få med disse obligasjonseierne. I stedet endres et byttetilbudet til eierne av et lån på to milliarder kroner som forfaller til betaling i 2017.

I likhet med det forrige tilbudet vil obligasjonseierne nå tilbys totalt 83 prosent av 2017-lånets pålydende verdi. De tilbys å bytte til en miks av et nytt usikret lån til morselskapet som forfaller til betaling i 2026 og et evigvarende lån til morselskapet.

Det fremgår av meldingen at eiere av nesten 70 prosent av pålydende beløp i 2017-lånet, støtter det nye forslaget. Tilbudet løper til 6. april klokken 13.00.

Henter egenkapital og sikrer ny lånefasilitet

Norske Skog opplyser samtidig at de store obligasjonseierne Blackstone og Cyrus Capital vil gi selskapet en fasilitet på 95 millioner euro, sikret i fordringer og varelager i norske fabrikker og varelagre i Golbey-fabrikken. 

Blackstone og Cyrus har også forpliktet seg til å tegne seg for 15 millioner euro i nye, ordinære Norske Skog-aksjer til kurs 2,24 kroner per aksje før 31. mars 2016. Styret i Norske Skog har fredag godkjent den rettede emisjonen. Norske Skog vil tilby eksisterende aksjonærer muligheten til å tegne aksjer gjennom en reparasjonsemisjon, opplyses det.

Dersom Norske Skog forespør det, har Blackstone og Cyrus har i tillegg forpliktet seg til å kjøpe senior sikrede gjeldsinstrumenter for inntil 10 millioner euro på eller før 30. desember 2016.

Norske Skog har også startet salgsprosesser rundt enkelte eiendeler som ikke er knyttet til selskapets kjernevirksomhet.

500 millioner i kontanter

Norske Skog kommer også med en trading-oppdatering fredag kveld, hvor det blant annet fremgår at selskapets kontantposisjon ved utgangen av februar 2016 var om lag 500 millioner kroner.

Selskapet opplyser også at markedsbalansen for avis- og magasinpapir i Europa fortsetter å bedre seg med nylige kunngjøringer av kapasitetsstengninger.

Les også på DN.no:
Han er Statoils dyreste mann
Kjos inn i Morgan Kane-selskap
Orkla selger seg ut av svensk selskap

Har du fått med deg denne?

 

Forskere mener gutter blir dummere av å se på tv. Dette mener de selv.
02:38
Publisert:
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.