Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Elbilen blir stadig billigere klimatiltak. Foto: Embret Sæter.
Elbilen blir stadig billigere klimatiltak. Foto: Embret Sæter. les mer

Samferdsel

Analyse: Elbilen stadig billigere klimatiltak

Forventet teknologiutvikling gjør elbilen til et stadig rimeligere klimatiltak, viser en fersk analyse fra Miljødirektoratet.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Mens de fire borgerlige partiene krangler om både elbilavgifter og andre bilavgifter, har Miljødirektoratet regnet på hva det vil koste å fase elbiler inn i personbilparken fram mot 2030.

Analysen viser at den gjennomsnittlige tiltakskostnaden ligger på mellom 600 og 1.100 kroner per tonn CO2 for tiltak som reduserer utslippene i perioden 2021-2030 med 7-12 millioner tonn.

– Den forventede teknologiske utviklingen gjør at dette ikke er dyrere enn andre klimatiltak vi har utredet i transportsektoren, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Tiltakskostnaden viser hva et tiltak for å kutte i utslippene koster, og er et nyttig verktøy for å finne ut hvilke klimatiltak som gir størst utslippskutt per krone.

Blir billigere

Direktoratet har sett på fire ulike scenarioer for innfasing av elbiler i Norge. Analysene omfatter bare helelektriske personbiler, ikke overgang til hydrogen eller ladbare hybrider.

En viktig konklusjon er at raskere innfasingstakt fører til høyere utslippsreduksjoner samlet sett, men samtidig til økt tiltakskostnad, fordi kostnaden per elbil er høyere tidlig i perioden.

Analysen viser at tiltakskostnaden ligger på rundt 7.000 kroner for mindre biler og 15.000 kroner for større biler per tonn CO2 redusert i 2016.

– Fram mot 2030 vil tiltakskostnaden bli negativ for små biler og rundt 600 kroner for større biler, skriver Miljødirektoratet.

Komponentene i beregningen har endret seg betydelig de siste årene, blant annet fordi batterikostnaden er sterkt redusert.

Den største kostnaden er knyttet til høyere produksjonskostnader for elbil sammenlignet med bensin- og dieselbiler.

Heftig debatt

Diskusjonen om bilavgifter er brennhet to uker før de fire borgerlige partiene innleder budsjettforhandlinger på Stortinget.

Forhandlingene om drivstoffavgifter gjennom 2016 førte ikke fram, og regjeringen presenterte i sitt budsjettforslag en avgiftspakke med klar beskjed om at dette var så langt Høyre og Frp er villig til å gå. Pakken omfatter høyere avgift på diesel og bensin, men samtidig økt pendlerfradrag og kutt i bompenger og årsavgift.

Scenarier for utslippskutt ved elbil

* I det ene scenarioet er 100 prosent av nybilsalget i 2025 elbiler, slik de fire borgerlige partiene har vedtatt, og 50 prosent av alle personbiler i 2030 er elbiler. Det vil totalt i perioden 2021-2030 gi utslippsreduksjoner på 12,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter og ha en tiltakskostnad på 1.104 kroner per tonn CO2.

* I et tilsvarende scenario, men der elbilene fases saktere inn enn i eksemplet over, vil tilsvarende tall bli 10,1 millioner tonn i utslippskutt til en tiltakskostnad på 717 kroner per tonn.

* Miljødirektoratets analyse omfatter også to andre scenarioer hvor utskiftingen fra fossile biler til elbiler skyves fram i tid.

(Kilde: Miljødirektoratets rapport «Tiltakskostnad for elbil») (©NTB)

Vis mer

I tillegg foreslår regjeringen en kraftig økning i årsavgiften på elbil fra 2018 og et kutt i årsavgiften for fossilbiler fra samme år.

Samarbeidspartiene KrF og Venstre har reagert sterkt på forslagene. De mener regjeringens opplegg ikke vil gi utslippskutt som er store nok til at Norge skal kunne nå sine klimamål.

EU har bedt Norge kutte utslippene med 40 prosent fra 2005-nivå innen 2030 innen transport, jordbruk, avfall og bygg. Men framskrivningene viser at utslippene ikke vil gå ned med mer enn 2,1 prosent i perioden.

Les også:
– Det er en uhorvelig arroganse i dette
Xi advarer: - Farlig periode for verdensøkonomien
Nå inntar bloggeren styrerommet

DNtv anbefaler:

DNs podkast Finansredaksjonen: Derfor når oljeprisen 60 dollar. Hør DNBs oljeanalytiker Torbjørn Kjus fortelle DN-kommentatorene Bård Bjerkholt og Thor Christian Jensen hvorfor han tror Opec vil lykkes denne gangen.

 

Politikk og samfunn Ellen Hambro Miljødirektoratet Avgiftspolitikk klima Elbil Samferdsel
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.