Offshorerederiet Rem Offshore la mandag kveld frem planer for en omfattende restrukturering av selskapet.

«Selskapet har de siste månedene vært i dialog med dets långivere, større obligasjonseiere og majoritetsaksjonærer samt andre vesentlige interessenter. På denne bakgrunn har Selskapet i prinsippet fått aksept for de viktigste betingelsene for en Restrukturering fra disse interessentene», skriver rederiet i en melding.

Samlet venter selskapet at planen vil gi en bedret likviditet med rundt 3,6 milliarder kroner de neste tre og et halvt årene. Netto rentebærende gjeld vil etter planen reduseres med 900 millioner kroner.

Planen innebærer blant annet:

  • Ny egenkapital gjennom en rettet emisjon på 150 millioner kroner, samt en mulig reparasjonsemisjon på 20 millioner kroner. Emisjonskursen er satt til 0,87 kroner per aksje i begge emisjoner (aksjen ble sist omsatt til 32,90 kroner på Oslo Børs forrige onsdag).
  • Usikrede obligasjonslån pålydende tilsammen 838,5 millioner kroner konverteres til aksjer. Før en eventuell reparasjonsemisjon vil obligasjonseierne eie 40 prosent av aksjene i selskapet.
  • Gjenstående obligasjonslån på samlet 276,5 millioner kroner erstattes av et nytt obligasjonslån med pant i fartøyet «Rem Star» og førsteprioritets pant i alle aksjer utstedet av selskapet Rem Maritime.
  • Selskapet skal bruke 60 millioner kroner av provenyet i den rettede emisjonen til tilbakekjøp i obligasjonslånet
  • Reduksjon i nedbetalingen av alle bankfasiliteter i tre og et halvt år med en samlet likviditetseffekt på 1,3 milliarder kroner.
  • En nybyggingskontrakt skal kanselleres og offshoreverftet Vard mottar fire prosent av aksjene i selskapet etter den rettede emisjonen, men før reparasjonsemisjonen

I meldingen skriver selskapet at større obligasjonseiere i de to eksisterende obligasjonslånene støtter restruktureringen. Planen må imidlertid godkjennes av obligasjonseiermøte for de to lånene.

Bankene har i prinsippet godkjent hovedelementene for restruktureringen.

Selskapet medgir at den rettede emisjonen vil føre til en vesentlig utvanning av aksjeeiere som ikke deltar.

«Den planlagte reparasjonsemisjonen vil, dersom den blir gjennomført, ikke kompensere den utvannende effekten fullt ut for de resterende aksjeeierne», skriver selskapet.

Rem Offshore mener likevel at det er rimelig og nødvendig å avvike fra likebehandlingsprinsippet på grunn av selskapets finansielle situasjon, rådende markedsforhold og for å kunne få på plass restruktureringen i sin helhet.

I meldingen nevnes det også at selskapets hovedaksjonær Åge Remøy vurderer å reorganisere sitt eierskap i selskapet, uten at det blir gitt noen detaljer om dette.

Følg markedene med DN Investor

Les også:

Super-pt Frank-Idar tjener over en million i året  

Arbeidsgivere legger større vekt på karakterer enn tidligere  

Her er mastergradene som gir jobb. Og det er en overraskende gruppe som er på lønnstoppen: De sikre mastergradene dnPlus  (DN+)

Anbefalt av DNtv:

Alpine helvetesuker
Se de norske alpinstjernene tynes for å bli best i verden
04:42
Publisert:

Hør siste episode av DNs podkast «Finansredaksjonen»:

Offshore-lønninger og Statoil-kritikk. Konkurransedirektørens bank-bekymring. Og om sannsynligheten for et nytt rentekutt.

Brexit-spesial:

DN Ekspress er et nyhetsbrev fra Dagens Næringsliv. Tips en venn om å få DN Ekspress rett i innboksen din til morgenkaffen eller bussturen, alle kan registrere seg her.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.