For en drøy måned siden bestemte det norske gjødselsselskapet Yara International seg for å sette i gang en ekstern granskning om et mulig straffbart forhold i forbindelse med selskapets investering i Lifeco i Libya. Forholdene knyttet seg til mulig korrupsjon.

Igangsettingen av denne granskningen fikk en annen ansatt i Yara til å reagere. Han varslet selskapet om at han hadde mistanke om et helt annet forhold, nemlig at det kunne være muligheter for korrupsjon i forbindelse med betalingen av en konsulent i India i forbindelse med et oppdrag i 2006-2007.

- Dette kommer som en direkte følge av at vi igangsatte Libya-granskningen. Da vi gikk ut og fortalte om den eksterne granskningen kom en intern varsler og fortalte om mistanken, sier pressekontakt Asle Skredderberget i Yara til DN.no.

Yara varslet Økokrim, som nå har tatt ut siktelse mot det gjødselsselskapet.

- Var varsleren redd for at han selv kunne komme i søkelyset i forbindelse med de eksterne granskningen?

- Hvorfor han ikke har sagt noe tidligere vil jeg ikke spekulere i. Vi hadde et prosjekt i India 2006-2007 som ikke ble noe av, hvor det også ble diskutert om man trengte konsulent og det kom man frem til at man ikke gjorde. Vi har trodd at ingenting ble betalt, men varsleren sa at han trodde det hadde blitt gjort en betaling, sier Skredderberget.

Skjulte ikke betalingen
- Var betalingen forsøkt skjult?

- Nei, jeg vil ikke si det.

- Kan det komme flere lignende saker på bordet nå?

- Vi har ikke grunn til å tro at det skal være andre lignende saker her, men vi kan jo ikke utelukke det.

Svært alvorlig
Forholdene daterer seg tilbake til perioden 2006-2007, og gjelder et prosjekt i India. Prosjektet tok sikte på å etablere en joint venture for produksjon og salg av gjødsel, men ble ikke realisert. Den foreløpige granskningen har påvist utbetaling på én million dollar til en tredjepart. Det er på grunnlag av disse opplysningene Økokrim har igangsatt etterforskning.

- Helt uavhengig av hva Økokrim konkluderer med er det svært alvorlig for oss at det kommer en siktelse. Vi samarbeider med Økokrim og avventer den videre etterforskningen. Jeg er fornøyd med at den granskningen vi har igangsatt også har brakt denne saken til overflaten, men skuffet over at den ikke kom på et tidligere tidspunkt dersom det viser seg at Yara har begått lovbrudd, sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad.

Yaras egen granskning av Libya-forholdene er ennå ikke ferdig.

- Prisverdig
Førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim sier til DN.no at de onsdag gjorde en ransaking, og at de deretter bestemte seg for å ta ut siktelse mot selskapet.

- Selskapet har selv henvendt seg til Økokrim, og det ser vi på som prisverdig. Konsernledelsen ønsker å samarbeide, sier hun til DN.no.

Etterforskningen kommer til å bli høyt prioritert:

- Det er snakk om et stor internasjonalt konsern, med hovedsete i Norge og den norske stat har en stor aksjepost. Det er en prioritert oppgave for oss å undersøke dette, sier hun.

Det er selskapet Yara som er siktet, og dermed er bot den eneste måten å eventuelt straffe selskapet på.

- Det er vanskelig å si hva den eventuelt kan ende på. Men grov korrupsjon har en strafferamme for personer på inntil ti år, så det sier litt om alvoret, sier hun.

Hun ønsker ikke å kommentere om det er aktuelt å sikte enkeltpersoner i tillegg.

- Er det noe jeg bør vetta?
Konserndirektør Tor Holba, som ledet Yaras prosjekt i Libya, varslet to ganger om mulig korrupsjon i forbindelse med investeringer i Libya. Daværende konsernsjef Thorleif Enger slo ikke alarm, skrev Dagens Næringsliv i midten av april.

Dagens Yara-sjef Jørgen Ole Haslestad reagerer på at ikke forgjengeren informerte ham om korrupsjonsmistankene.

- Det siste jeg spurte Enger om da jeg overtok kontoret, var; «er det noe jeg bør vetta?». «Nei», var svaret han ga. Jeg synes det hadde vært naturlig at han hadde gitt beskjed, forteller Haslestad til DN.

Enger var også Yara-sjef da India-utbetalingen skjedde.

DN.no har forsøkt å komme i kontakt med Thorleif Enger.

Les også:

<b>Yara varsler Økokrim - starter gransking</b>

<b>Fikk flere Libya-varsler</b>

<b>Yara-ledelsen mistenker mer Libya-juks</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.