- Olje og gass vil være landets viktigste næring i mange år. Det er en oppgave å inspirere unge til å satse på bransjen. Det er utvilsomt fremtidsperspektivene som avgjør de unges valg. Det er klart det har skadevirkninger når statsminister Solberg fremstiller oljenæringen som "over toppen", sier Tranøy.

Han deler kritikken fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet mot regjeringens fremstlling av behovet for omstilling og satsing på nye nærnger.

Aker-konsernet, som er kontrollert av investor Kjell Inge Røkke, har 12.000-14.000 arbeidsplasser direkte og indirekte knyttet til petroleumsnæringen.

- Og langt flere hvis vi regner med underleverandørene, sier Tranøy.

Næringspolitikerne Geir Pollestad og Terje Aasland angriper nå Erna Solberg for å fornærme oljenæringen ved å fremstille den som på vei nedover slik at det er sterkt behov for å satse på andre bransjer.

- Vi sliter jevnlig med å tilbakevise framstillingen om at oljeindustrien er en solnedgangsnæring. Det er vår absolutte overbevisning  at vi har en midlertidig "dump". Det gjelder å komme gjennom den slik at ressurser, kompetanse og kapasitet fortsatt er til stede. Vi må være i stand til å håndtere ny oppgang, sier Atle Tranøy.

Tap av kontroll

Aker-tillitsmannen mener for kraftig nedbygging nå kan tvinge frem mer import av varer og tjenester i bedre tider senere -  og dermed tap av kontroll over det norske ressursgrunnlaget.

- Oppgangen vil komme. Det er ingen ting som tyder på at verdens energibehov vil synke - snarere tvert i mot. Forestillingene om et hurtig taktskifte i fornybare næringer er en illusjon.  Det  har  vært en meget bevisst norsk politikk å sikre råderetten over norsk ressursgrunnlag  - med kompetanse  i hele verdikjeden. Nå må vi ikke skyte oss selv i foten slik at vi mister kompetanse og kapasitet. Konsekvensen er at vi bli avhengige av utenlandsk import- og Norge vl bli mer sårbare, sier han.

- Så regjeringen drar det for langt i å snakke ned næringen?

- Ja, og dette blir tåkeprat. Hva er substansen? spør Tranøy. 

Han avviser også at nye miljøkrav bør dempe norsk petroleumsutvinning.

- Norge er fremst på miljøvennlig teknologi  i utvinning av fossil energi. Det vil ikke tjene verdens miljø å overlate arenaen til andre som driver verre, sier han.

Harde tak

Han venter uansett harde tak i næringens "dump" utløst av lave oljepriser og fall i  investeringene.  

- Foreløpig har vi i Aker klart å omdisponere ressursene slik at vi har unngått særlig nedbemanning.  Men vi står på terskelen til denne type diskusjoner nå. Det vil stramme seg mer og mer til. Tall i våre interne diskusjoner vil jeg kke kommentere, sier Atle Tranøy.

Statsminister Erna Solberg har avvist kritikken fra Sp og Ap. Hun understreker at «olje- og gassindustrien kommer til å være vår viktigste næring i mange år fremover og kommer til å bidra betydelig med arbeidsplasser og inntekter».

– Men tiden hvor olje- og gassindustrien er motoren i veksten til norsk økonomi, kan være over. Derfor må vi sørge for nødvendig omstilling for fremtiden. Forslag til 23. konsesjonsrunde som regjeringen nylig la frem er et tydelig bevis for at Norge fortsatt skal være en stor olje- og gassnasjon. Det vil også være mitt budskap til bransjen når jeg gjester Oslo Energy Forum, sier Solberg.

Les også: Frykter at folk vil tømme bankene

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.