Aktivitetsnivået i olje- og gassvirksomheten i Norge passerer toppen i år, fastslår Norsk olje og gass (NOROG) i sin ferske konjunkturrapport.

Her anslås de samlede investeringene på norsk sokkel å falle fra 221 milliarder kroner i 2014 til 197 milliarder kroner i 2015. Deretter ventes investeringene å holde seg på mellom 190 til 200 milliarder kroner per år frem til 2019, viser rapporten.

- Allerede i vår konjunkturrapport for 2012 la vi til grunn at 2014 ville bli et toppår ettersom flere av sokkelens store og produserende felt nå er over de største modifikasjonene. Den nedgangen som nå er i ferd med å skje er derfor i betydelig grad en varslet korreksjon, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass, i en pressemelding tirsdag.

Tilpasset oljeprisen

Tirsdag blir nordsjøolje notert til rundt 82,00 dollar fatet etter å ha stupt fra en topp på 115 dollar fatet i sommer.

De ferske investeringsanslagene er «relativt robuste» for en oljepris rundt dagens nivå de nærmeste årene, understreker Martinsen i meldingen. 

Videre vises det at aktiviteten på norsk sokkel fortsatt vil holde seg på et historisk høyt nivå, selv om mørke skyer truer.

Mens det norske kostnadsnivået har skutt i været, møter sektoren i dag fallende etterspørsel og lav oljepris. En skjør verdensøkonomi bidrar til at «robustheten i en rekke potensielle feltutbygginger er redusert», mener NOROG.

- Et ventepunkt

Investeringene på norsk sokkel har de siste årene vært sterkt stigende, drevet at både høye energipriser, god funnutvikling og oppgraderinger av eldre felt. Samlet sett har produksjonen imidlertid vært fallende de ti siste årene.

- Høy leteaktivitet og nye funn gjør at vi nå står foran et vendepunkt hvor produksjonen igjen kan ta seg noe opp. Skal vi unngå at produksjonen ved inngangen av neste tiår går over i en klart fallende trend, er det fortsatt nødvendig å gjøre nye funn, heter det pressemeldingen fra NOROG.

I konjunkturrapporten for 2013 ble 2014-investeringen anslått til 224 milliarder kroner, og at de i perioden 2015 til 2018 ville ligge på rundt 200 milliarder kroner årlig.

Følg oljeprisen på DNs børs- og markedssider

Les også:
- Har glemt dem som er i nød
- Rubelen i ferd med å kollapse
Like, rike og uoppdragne (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.