Oljeprisen faller ytterligere tilbake fredag morgen etter det kraftige fallet torsdag. Et fat nordsjøolje med levering i januar, handles til 77,35 dollar i 9.30-tiden fredag.

- Det er dårlig nytt for norsk økonomi, det kommer vi ikke utenom, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til DN.

- Oljeprisen ligger akkurat nå på litt under 80 dollar fatet, og vi tror det kommer til å holde seg slik i 2015 også. Det kommer til å bidra til at veksttakten i norsk økonomi går ned neste år. Det lå i kortene allerede før oljeprisfallet kom at oljeinvesteringene ville falle til neste år. Prisfallet bidrar til at investeringene kommer til å falle videre i 2016 og 2017. Oljeinvesteringene har vært en sterk drivkraft for norsk økonomi, særlig etter finanskrisen, sier Haaugland.

- At oljeprisen firedoblet seg på 2000-tallet er en av faktorene til at lønnsveksten har vært såpass sterk lenge. Det har gjort norske bedrifter veldig lønnsomme. Den effekten vil nå snu, vi tror på svakere lønnsvekst de nærmeste årene, enn det vi har hatt de siste ti årene, sier seniorøkonomen.

Kraftig nedgang

Brent-kontrakten ligger vel én dollar lavere i pris enn den gjorde da Oslo Børs stengte torsdag, mens WTI-kontrakten er svekket med nærmere halvannen dollar i samme tidsrom.

Økende produksjon i USA, i kombinasjon med redusert etterspørsel på verdensmarkedet, er en nøkkelfaktor bak fallet i oljeprisene på mer enn 30 prosent siden midten av juni.

Prisfallet gjør at stadig mer står på spill når Organisasjonen av oljeeksporterende land (Opec) holder sitt ministermøte i Wien 27. november.

Oljehandlere er skeptiske til om Opec vil redusere sin produksjon, og dempe tilbudet på verdensmarkedet, til tross for lavere etterspørsel enn ventet.

For full maskin

Uketallene fra USA viser at prisfallet heller ikke har forårsaket noen betydelig nedskjæring blant amerikanske produsenter.

- USAs produksjon er ufattelig imponerende, sier Michael Loewen, analytiker i TD Securities.

Innenlandsk produksjon har steget med rundt 60 prosent de seneste fem årene, idet nye teknikker har gjort det mulig å utvinne reserver som tidligere har vært fanget inne i skiferlag.

- Denne utviklingen, som stadig overrasker på oppsiden, er en kraft som må regnes med. Dette er grunnen til at vi ser prisene falle akkurat nå, sier Loewen.

Noen norske bransjer kan tjene på fallet

For land som ikke eksporterer olje er oljefallet imidlertid positivt.

- Det er positivt for verdensøkonomien. Dette er de gode nyhetene. Oljeprisfallet kommer jo på et veldig godt tidspunkt for den delen av verden som ikke produserer olje, våre viktigste handelspartnere. Fallet i oljeprisene på 20 prosent løfter våre handelspartneres vekst med 0,3 prosentpoeng. Vi tror også på lavere oljepris i 2016, og dermed på høyere vekst i verdensøkonomien i 2016, sier Haugland.

Enkelte norske bransjer kommer også til å dra nytte av oljeprisfallet.

- Det er særlig en del av norsk økonomi som ikke kommer til å få det dårligere de neste årene, de kommer til å få det bedre enn de har hatt på en god stund, og det er den delen av norske eksportører som ikke produserer olje. Den kommer til å bli løftet av bedring i etterspørsel internasjonalt, fordi at oljeprisfallet fører til bedring i kjøpekraften. Men i tillegg fører oljeprisfallet til at kronekursen er vesentlig svakere enn det den var for noen år siden, sier Haugland.

- Den bransjen som har fått smake bieffekten av oljeboomen, den vil nå vokse sterkere når oljebremsen kommer, sier seniorøkonomen.

Les også:

- Det er helt vanvittig

- Ufattelig imponerende  

Oljegiganter vurderer å fusjonere  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.