2016 markerer et vendepunkt mot et mer balansert oljemarked, ifølge Opecs World Oil Outlook (WOO) 2016-rapport, publisert tirsdag.

"Oljemarkedet har vist tegn til at det er på vei mot en mer balansert situasjon" siden den forrige rapporten ble offentliggjort i desember ifjor", fastslår Opec, ifølge Marketwatch.com.

Men en rekke faktorer som har satt markedet under press, fortsetter å gjøre seg gjeldende, påpekes det.

"Den lavere oljeprisen, markedsustabiliteten og usikkerhet rundt klimapolitikken vil fortsette å gjøre sikten grumsete", fastlår Opec.

Fem dollar året

Opec venter en gjennomsnittlig prisøkning på referansekurven av Opec-oljer (ORB) på fem dollar per år i perioden 2016-2021.

I 2016 ligger ORB-prisen til å havne på om lag 40 dollar fatet, og i 2021 ligger dermed ORB-prisen til å havne på 65 dollar i nominelle termer.

Denne antakelsen reflekterer en ventet gradvis bedring i markedsforholdene, drevet av økende etterspørsel, fallende produksjon fra landene utenfor Opec i 2016-2017, og lavere produksjonsvekst utenfor Opec i de påfølgende årene.

300 milliarder dollar mindre

Disse forholdene vil bidra til å gradvis kutte overskuddsproduksjonen og til en viss grad redusere oljelagrene noe.

«Selv om fallende produksjon fra landene utenfor Opec vil endre retning og starte å stige igjen i 2018, så vil det betydelige fallet i oppstrøminvesteringer holde tilbudsveksten under den globale etterspørselsveksten», skriver Opec, med referanse til at verdens oljeinvesteringer de seneste to årene har blitt kuttet med over 300 milliarder dollar.

Innen 2040 venter Opec at den nominelle ORB-oljeprisen vil stige til 155 dollar i nominelle priser, rundt 92 dollar i 2015-priser.

«Det betyr at Opec vil måtte møte mesteparten av økningen i etterspørselen på lang sikt», poengteres det i rapporten.

Større etterspørsel

Med hensyn til råolje, ventes det at Opec må øke produksjonen med 8,9 millioner fat mellom 2015 og 2040. For alle væsker er tallet 12,6 millioner fat per dag. Opecs markedsandel ventes å øke fra 34 prosent i dag til rundt 37 prosent innen 2040.

Opec venter at den globale etterspørselen for petroleumsvæsker vil stige mer enn tilbudet i 2017, slik at markedet blir balansert på 95,3 millioner fat per dag. Balansen ventes å bli opprettholdt i 2018, på 96,4 millioner fat pr dag.

Den globale væskeproduksjonen ventes å stige med 300.000 fat per dag i 2017, drevet av Opec, der det ventes en produksjonsøkning på 400.000 fat pr dag.

Over 40 millioner fat

I 2021 venter Opec at verden vil produsere totalt 99,4 millioner fat pr dag. Opec selv venter å produsere 40,7 millioner fat pr dag i 2021, hvorav 33,7 millioner fat er råolje. I 2016 ventes oljekartellet til sammenligning å produsere 38,9 millioner fat pr dag, hvorav 32,7 millioner fat pr dag er råolje.

I 2017 estimeres Opecs råoljeproduksjon å bli 33 millioner fat pr dag, som er i øvre enden av båndet på 32,5-33,0 millioner fat som kartellet annonserte under møtet i Algerie i slutten av september.

På motsatt side, ventes den globale etterspørselen å stige med 1,1 millioner fat pr dag i 2017, fra 94,2 millioner fat pr dag i 2016. I 2021 ventes oljeetterspørselen å nå 99,2 millioner fat pr dag.

Lagerbrems i 2017-2108

Det fremgår ellers at Opec estimerer at de globale oljelagrene har steget med 2,1 millioner fat pr dag og 800.000 fat per dag i henholdsvis 2015 og 2016.

Som en konsekvens av den ventede markedsbalansen de kommende to årene, venter Opec at lagerbyggingen vil stanse i 2017-2018, før lagrene igjen ventes å stige med 200.000 fat per dag i 2019, 2020 og 2021.

Bak disse anslagene har Opec lagt til grunn en vekst i global BNP på 3,4 prosent i perioden 2015-2021, dette er litt nedjustert fra anslaget i fjorårets rapport, som var 3,6 prosent.

På lang sikt ventes etterspørselen å stige jevnt videre. I 2030 sees en samlet, global oljeetterspørsel på 105,5 millioner fat pr dag, og i 2040 ventes etterspørselen å nå 109,4 millioner fat.

Opec venter at oljeproduksjonen fra land utenfor Opec vil nå en topp på 61,4 millioner fat per dag i 2027, for så å falle til 58,9 millioner fat per dag i 2040.

Les også: Oljekommentaren:  - Søker tilflukt inntil denne risikobegivenheten er overstått

- Massevis av rom for prissvingninger rundt presidentvalget

Slik er valgdagen i USA

Én setning fra denne mannen demper Trump-frykten i markedet

Flest stemmer betyr ikke automatisk seier: Det amerikanske valgsystemet kort forklart
Bli klok på det amerikanske valgsystemet her.
01:24
Publisert:

Hør DN-podcast om innspurten på det amerikanske presidentvalget: Finansmarkedene frykter at Donald Trump skal vinne valget. For Oslo Børs kan Trump-seier føre til en dobbel smell.

 

Får du ikke opp spilleren? Prøv her eller her.

Vi vil gjerne høre fra deg! Send oss gjerne en mail!

Stem selv:

Hvem blir USAs neste president?
Hillary Clinton
Donald Trump
Poll Maker

Se interaktiv prisgrafikk for alle fylker og beregn prisutviklingen på din bolig.
 

DNtv viser vinneren av firmabiltesten:

15 biler - én vinner
Dagens Næringsliv kårer Årets firmabil 2016. Her er vinneren.
01:36
Publisert:

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.