Vekterstreiken som har pågått siden september har nå for alvor begynt å få konsekvenser for oljeindustrien.

Oljeselskapene er ikke direkte part i konflikten, men rammes fordi streiken har strupt kapasiteten ved helikopterterminalene langs kysten. Dette fører til at omtrent 3000 personer ikke kommer seg på jobb offshore, og et tilsvarende antall ikke får fløyet tilbake fra plattformene ved endt skift, ifølge bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Det betyr at oljeselskapene, med Equinor i spissen, er nødt til å omprioritere arbeidet offshore og utsette oppgaver. I første rekke er det ikke-kritisk vedlikehold som vil bli påvirket, men også etter hvert boreoperasjoner på produserende felt og fremdriften i utbyggingen av nye prosjekter.

– Omfattende konsekvenser

Innen en uke eller to vil også produksjonen på flere felt måtte stenge ned, advarer både Equinor og bransjeforeningen Norsk olje og gass, som beskriver situasjonen som «dramatisk.»

– Hvis dette drar ut i tid vil konsekvensene for en samlet norsk petroleumsnæring bli omfattende, sier talsmann Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass, som representerer både produsenter og servicebedrifter.

De siste dagene har Equinor og bransjeorganisasjonen jobbet for å få en oversikt over de faktiske og potensielle effektene av streiken. Tallene deres peker mot tap på godt over én milliard kroner i uken og store konsekvenser for ansatte i leverandørbedrifter dersom streiken fortsetter:

  • Equinor beregner at en nedtrapping i boring vil redusere produksjonen og dermed føre til tapte inntekter på 220 millioner kroner i uken, mens manglende utskifting av personell fører til 120 millioner kroner i merkostnader.
  • Ifølge Equinor vil utsettelser på prosjektene Martin Linge og andre fase på Johan Sverdrup-feltet føre til henholdsvis 400 millioner og 500 millioner kroner i tapt nåverdi for eierne og samfunnet.
  • Service-bedrifter kan måtte ty til 1000 permitteringer dersom streiken fortsetter inn i neste uke, ifølge Norsk olje og gass

Hverken Equinor eller Norsk olje og gass kan si noe om hvilke felt som risikerer å bli stengt ned, eller hvilken konsekvens det kan få for Norges samlede produksjon.

Neptune Energy sier på sin side at streiken i ytterste konsekvens kan tvinge selskapet til å stenge ned Gjøa-plattformen i Nordsjøen, som produserer gass og olje fra Gjøa- og Vega-feltet. Det kan føre til at oljereserver går tapt, fordi oljebrønnene er i slutten av sin levetid, sier talskvinne Liv Jannie Omdal. Streiken fører også til stans i arbeidet med prosjektene P1, Duva og Nova, som skal produseres gjennom Gjøa.

Landanlegg også utsatt

I forrige uke advarte også Equinor i et brev til Petroleumstilsynet, Kystverket og Gassco om at flere av selskapets landanlegg – Mongstad, Sture og Kollsnes – kan bli nødt til å stenge delvis eller helt ned dersom streiken fortsetter. Grunnen er at eksterne vektere ivaretar viktige sikkerhets- og beredskapsoppgaver, og at Equinor-personell kun i en begrenset periode vil kunne dekke disse oppgavene før det er i strid med arbeidsmiljøloven.

Gassanlegget på Nyhamna måtte stenge ned på lørdag på grunn av streiken inntil operatøren Gassco fant en løsning og gjenåpnet på søndag.

Hvis flere landanlegg blir rammet, kan det i seg selv føre til at viktige felt offshore må stenge ned: Mongstad mottar olje fra Sverdrup-feltet, det mestproduserende feltet på norsk sokkel, mens Troll, det største gassfeltet i Europa, leverer sin produksjon til Kollsnes, for eksempel.

I tillegg har Mongstad og Sture enorme oljelagre. Dersom de må stenge ned, vil det bli vanskelig for Equinor å levere denne oljen til markedet – selv om den allerede er produsert.

Usikkerhet i oljemarkedet

I ytterste konsekvens kan dette påvirke det globale oljemarkedet, selv om Norges produksjon kun står for omtrent to prosent av totalen. Markedet preges allerede av usikkerhet: OPEC-kartellet og andre produsentland som Russland forhandler om å fortsette å begrense produksjonen deres inn i 2021, men samtalene er blitt utsatt til senere denne uken fordi alliansen ikke greide å komme frem til en forhåndsavtale.

OPEC-samtalene er det som styrer oljemarkedet akkurat nå, men det er ikke utenkelig at vekterstreiken i Norge kan gi støtte til oljeprisen dersom konflikten drar ut i tid og produksjonen må kuttes, sier råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB.

– Det er klart at blir det olje borte fra markedet, så er det positivt for oljeprisen. Jeg tenker vel ikke at én måneds streik med stort tap av olje i Nordsjøen er det mest sannsynlige scenarioet, men man kan alltid bli overrasket, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.