- Det er kanskje ikke fredag og party time. Det er mandag. Det er tid for å brette opp skjorteermene og begynne å jobbe, sier Statoils finansdirektør på Pareto-konferansen onsdag.

I det oljebransjen står overfor avtakende oljeproduksjon, svakere oljepris og den fremtidige utbyttekapasiteten er satt under press, strammes også livremmen inn for underskogen av selskaper som lever av oljeinvesteringene.

- Fundamentale endringer

Forventningene var derfor satt da oljeselskapet Statoil og finansdirektør Torgrim Reitan åpnet foredragsrekken på årets offshore- og oljeservicekonferanse i Holmenkollen onsdag.

- Vi står overfor fundamentale utfordringer over hele bransjen, sier Reitan.

Nå er det tid for å lære av andre bransjer som har vært under marginpress i mange år, mener han.

- Fra champagne til whisky

Statoil-toppen er overbevist om at rommet for forbedring er større hvis bransjen samarbeider.

- Noen antydet for meg at stemningen har skiftet fra champagne til whisky. Som finansdirektør i Statoil venter jeg ikke å være den mest populære personen her, sier Reitan.

Finansdirektøren ble imidlertid introdusert på årets konferanse som en som ofte hadde blitt sitert på at "100 dollar er det nye 30 dollar" fatet. I rosende ordelag over Statoils utvikling de siste årene, loset oljeanalytiker Trond Omdal ham inn i løvens hule.

- Det er den beste introduksjonen jeg noensinne har fått. Jeg skulle ønske min mor var her for å høre den, svarte Reitan i det han entret podiet og salen humret.

Til tross for at finansdirektøren kledelig hadde døpt foredraget "balancing return versus growth", var det langt fra pessimisme å spore i budskapene.

- Høyere investeringer

Han var heller overrasket over at alle nå snakket om at man måtte få myndighetene til å gripe inn for å øke aktiviteten på sokkelen, mens man for to år siden var bekymret for at oljerusen skulle ha en negativ effekt på andre deler av norsk økonomi. Oljetellingstallene fra SSB, som oljeselskapenes egne anslag, er lavere enn de har vært, men Statoil-toppen antydet at dette var misforstått.

- Vi ser høyere investeringer, sier Reitan.

Han utypet at de samlede oljeinvesteringene er på 227 milliarder kroner i inneværende år, opp fra 212 ifjor. Samtidig er anslaget for 2015 på 185 milliarder kroner, 12 milliarder kroner høyere enn jubelåret 2012. Statoil har dessuten en prosjektportefølje som er større enn noensinne på over 100 prosjekter. Bare disse alene utgjør 205 milliarder kroner, før boring og brønnutbygging, og det meste på norsk sokkel, presiserte Reitan.

- Nyfødt kan planlegge

Han fremhvet også Johan Sverdrup, det største funnet på norsk sokkel de siste 30 årene. Prosjektet er ikke en del av SSB-tallene, og vil kreve 100-120 milliarder kroner i investeringer, ifølge finansdirektøren.

- Nyfødte i dag kan planlegge en karriere på Johan Sverdrup, sier Reitan.

Statoil-toppen var likevel tydelig på at Statoil kjører en sterk kostnads- og effektivitetsfokus. Selskapets rettesnorer fra kapitalmarkedsdagen i februar ligger fast. Det betyr en optimalisering av prosjekter og investeringer på inntil 20 milliarder dollar, effektivitetsgevinster som vil gi en bedring i kontantstrøm på 1,3 milliarder dollar innen 2016, og "konkurransedyktig avkastning" til aksjonærene og kvartalsvise utbytter.

- Avkastning og bunnlinje er viktigst, ikke produksjon, sier finansdirektøren.

Sentralt i dette er at bransjen må samarbeide mer. Samtidig gir andre tider rom for kreativitet og nytenkning, påpekte Reitan.

- Er det én ting jeg har lært er at det for hver av utfordringene, har vi kommet sterkere ut, sier han.

Økning for alle kilder

Bakteppet er også sterkt. Den økende levestandarden i verden ventes øke etterspørselen etter olje og gass betydelig i årene som kommer. Statoil venter en etterspørselsvekst på 40 prosent fra i dag og til 2040.

- Og vi venter etterspørselen å øke for alle energikilder, sier Reitan.

Statoil anser at hydrokarboner vil være hovedkilden også i fremtiden. Finansdirektøren anslår at olje og gass vil dekke 75 prosent av totaletterspørselen i 2040, mot 81 prosent i dag. Samtidig vil ikke fornybare energikilder være tilstrekkelig til å erstatte lavere produksjon, sier Statoil-toppen.

- Vi må faktisk erstatte fire ganger Saudi-Arabias oljeproduksjon og fem ganger Norges gassproduksjon, sier han.

Les mer: Oljeinvesteringene betydelig ned og - Vil merkes ganske godt

Avkastningspress

De store børsnoterte oljeselskapene er for lengst blitt bekymret for hvor høye investeringer som kreves bare for å opprettholde dagens oljeproduksjon.

Kostnadsøkningene, kombinert med stadig hardere beskatning, gjør at selskapene knapt klarer å levere meravkastning til sine investorer.

Jarand Rystad, Rystad Energy.
Jarand Rystad, Rystad Energy. (Foto: Gunnar Bløndal)

Oljekonsulent Jarand Rystad i Rystad Energy uttalte til DN nylig at oljeselskapene kan se langt etter superprofitten de pleide å dra inn.

– Industrien sliter med å få avkastning over kapitalkostnaden på åtte prosent, sa Rystad i forrige uke.

Blir det som oljeselskapene anslår, skal det brukes 42 milliarder mindre på norsk sokkel neste år, nærmere bestemt 227,3 milliarder kroner. For 2015 er anslaget på 185,3 milliarder kroner.

Trekker børsen

Statoil-aksjen har bidratt stort til at Oslo Børs er opp omlag tolv prosent sålangt i år, med en oppgang på rundt 20 prosent, før utbytte.

Det delstatlige oljeselskapet prises nå til over 560 milliarder kroner, eller omlag 10 prosent av oljefondet, også kjent som Statens pensjonsfond Utland.

Les også:
Statoil og Rosneft kan bli stoppet av klage
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.