Torsdag solgte Røkke-dominerte Aker Havfisk og Norway Seafoods til Lerøy. Selskapet overtar et lønnsomt trålrederi og et fiskerikonsern i krise, mener analytiker.

– Det kom brått på. Jeg ble helt satt ut av Røkkes salg. Vi visste ingenting og har ikke fått noen signaler. Det sier hovedtillitsvalgt Tom Olav Johannesen ved Norway Seafoods anlegg i Forsøl rett ved Hammerfest.

Torsdag klokka 14.00 fikk Johannesen og resten av de tillitsvalgte i Norway Seafood beskjed om å delta i telefonmøte. Der fikk de beskjed om at Lerøy kjøper Røkkes fiskeriselskaper, trålrederiet Havfisk og fiskerikonsernet Norway Seafood.

- Vi fikk vite at eierne har vært i dialog med Lerøy om en mulig overtakelse. Vi stilte spørsmål om hva dette får å si for videre drift og arbeidsplassen til de ansatte, og fikk beskjed om at driften fortsetter som i dag, sier Johannesen, som ikke har fått snakket med de ansatte da DN ringer.

Selger etter 20 år

Etter tjue år i torskebransjen selger Røkke Norges største fiskerikonsern med fiskebåter, torskekvoter og fiskebruk fra Lofoten i sør til Båtsfjord i nordøst. Både arbeidere, analytikere, forskere og medeiere ble overrasket over salget, og meningene er delte både om salget og Røkkes innsats i nord. Arbeiderne i Hammerfest håper på bedre tider med Lerøy enn det de hadde med Røkke.

- Det første jeg tenkte var faen, faen at Lerøy ikke kjøpte for halvannet år siden. Da kunne vi hatt drift på det store fiskebruket i Hammerfest i stedet for det lille her i Forsøl, sier Johannesen.

Til store protester fra Hammerfest kommune la Røkke i fjor ned fiskebruket han for ti år siden bygget opp i Rypefjorden i Hammerfest og flyttet aktiviteten til et eldre og mindre fiskebruk i Forsøl noen mil lengre øst. Med redusert drift måtte flere av de ansatte slutte.

– Samtidig som det kom brått på, har vi hatt dette i bakhodet. Selskapet har jo vært til salgs i masse år. Jeg kommer ikke til å sove dårlig i natt med det jeg har fått vite i dag, sier Johannesen.

Røkkes fiskeriselskap Norway Seafood har i flere år slitt med svake resultater og blitt kritisert i næringen for dårlig markedsarbeid, der bedriften gjennom årene har skiftet navn flere ganger. Johannesen håper Lerøy med sin sterke satsning på eksport av fersk fisk kan styrke selskapet.

– Dette salget er bare positivt for oss. Det er bra for landanleggene i Norway Seafood at Røkke selger. I dag er det lite rom for investeringer, så der håper vi de nye eierne er mer positive, sier Johannense, som også tror selskapet kan dra nytte av Lerøys store og internasjonale salgsapparat for fersk laks.

- Lerøy er rimelig svær på laks og har et salgs- og distribusjonsledd som er adskillig større enn Norway Seafood. Nå håper vi at landanleggene kan få mere fisk fra våre egne trålere, sier Johannesen.

Kontrollen med fisken, fiskekvotene og hvor fisken skal leveres har vært en stor konflikt mellom Røkke og folk i nord siden Røkke kjøpt seg inn i nordnorsk fiskeindustri for tjue år siden.

Vurderer søksmål

– Det gikk bra de første årene med Røkke, men så begynte det å skrante.

Det sier ordfører Alf E. Jakobsen (AP) i Hammerfest kommune, som i flere år har kjempet for å tvinge Røkkes trålrederi Havfisk til å levere fisk til fiskebruket i Hammerfest. Han har for tiden hyret inn to advokater som skal gi kommunen en vurdering av om de skal stevne Røkkes trålrederi Havfisk for tingretten, for brudd på leveringsforpliktelsene til Hammerfest.

Røkke kjøpte seg inn i torsketrålerne og fiskeindustrien for tjue år siden med oppkjøp i fiskeindustrien i Melbu og Stamsund i Lofoten og Vesterålen, deretter i Hammerfests trålere og fiskeindustri og videre østover langs kysten av Finnmark.

- Mange av de ansatte i Hammerfest har sagt opp gjennom årene at han Røkke bare er ute etter profitten, og å selge seg ut med fortjeneste. Det har vært mye turbulens, sier Johannesen.

Røkkes oppkjøp av nordnorsk fiskeindustri med torsketrålerne var svært omstridt og møtte stor motstand blant nordnorske fiskere og politikere, som fryktet at folk nordpå ville miste kontrollen over de verdifulle fiskekvotene til investorer på Aker brygge. Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland dro selv på landsmøtet i Norges Fiskarlag for å roe gemyttene.  

Røkke svarte på kritikken med at han lovet å være en langsiktig eier som skulle fornye både fiskebrukene og trålflåten. Og det gjorde han, i hvert fall de første årene, mener Jakobsen.

– Da Røkke kom til Hammerfest for over ti år siden bygde han ny fabrikk i Rypefjorden. Nå er den fraflyttet. Jeg tror mange er skuffet over Røkke, med de lovnadene han ga og de forhåpningene folk fikk, sier Jakobsen.

Han var en av de som støttet og hjalp Røkke til å få dispensasjon til å kjøpe seg inn i de nordnorske fiskebrukene som hadde fiskekvoter på torsketrålere. Men da Røkke så delte fiskerikonsernet opp i et trålrederi og et selskap for fiskebruk, reagerte både Jakobsen og resten av Finnmark Arbeiderparti.

– Røkke var en dyktig fabrikktrålerreder og ekspert på tråldrift, og han har effektivisert fiskeoperasjonene. Men han høster fiskeressurser som ifølge havressursloven tilhører det norske folk i fellesskap. Og der har han vært i en kontinuerlig konflikt i tjue år med folk i nord.

Det sier professor i markedsføring ved Norges Fiskerihøgskole, Torbjørn Trondsen. Han mener konflikten skyldes at Røkke overtok trålkonsesjoner som skulle sikre råstoff til fiskeindustrien langs kysten.

Røkke ba om mer fleksible ordninger for å levere fisk langs kysten, tilpasset de ulike selskapenes drift. Jakobsen og flere andre ordførere hevder Røkkes trålere i Havfisk dermed ikke oppfylte den såkalte leveringsplikten, selskapets forpliktelser til å levere torsk, sei og hyse til landindustrien.

– Vi har hyret inn noen advokater som ser på leveringsplikten, men ikke tatt noen avgjørelse om kommunen stevner Havfisk for retten. Dette kom brått på. Fredag skal jeg ringe Lerøy å høre hva dette betyr for oss, sier Jakobsen. Hammerfest kommune eier 40 prosent av Hammerfest industrifiske, som er et datterselskap i Havfisk.

– Vi er i selskapet ikke for å tjene penger, men for å sikre arbeidsplasser og tråldrift i Hammerfest, sier Jakobsen, som sier han er spent på å høre om Lerøys planer i nord.

Trondsen mener Røkke etterlater seg et svært lønnsomt trålrederi og et fiskerikonsern på land med store økonomiske utfordringer.

- Røkke har utviklet Havfisk til et svært lønnsomt børsnotert selskap, mens fiskebrukene hans i Norway Seafoods går med konstant underskudd fordi de ikke får nok råstoff. Landindustrien har blødd under Røkke, mener Trondsen.

Han mener Lerøys overtakelse er spennende og kan være positivt for selskapene.

- Røkke konsentrerte seg om trålere, rendyrket fangstselskapet, gikk over fra ferskfisk til frysetrålere og bygde ned markedsapparatet til Norway Seafood. Lerøy har derimot stort fokus på fersk fisk og kan selge torsk i samme markedskanaler som laks, tror Trondsen, som mener fersk torsk har et stort potensial.

Overrasket analytiker

Også sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea ble overrasket over salget.

– Det er veldig spennende. Industrielt gir dette mening og virker riktig. Lerøy er allerede Norges største fiskeeksportør. Sp blir det spennende å se om de får kjøpt 90 prosent av aksjene. Aksjekursen de tilbyr for Havfisk ligger ikke mye over dagens aksjekurs og under vår anbefaling på 42 kroner aksjen, sier Giskeødegård.

Giskeødegård mener Røkke har vært en langsiktig eier.

– Når en har vært med et par tiår er du en langsiktig eier. Han har på en forbilledlig måte stått last og brast med selskapene selv når han har blitt utsatt for mye kritikk i forbindelse med leveringsforpliktelsene, noe Lerøy vil få merke om de får lov av myndighetene til å kjøpe selskapene, sier Giskeødegård.

- Det har vært et lykkelig og lønnsomt valg for Røkke å investere i fiskerinæringen. Røkke har på tjue år strukturert fiskeflåten, bygget nye båter og fabrikker og etterlater seg et helt annet oppgradert selskap enn de til dels konkurstruede selskapene han kjøpte for knapt 15 år siden, sier Giskeødegård. 

-Hvorfor tror du han selger nå?

-Det blir spekulasjoner, men det har vært mye politiske prosesser og tautrekking. I Aker sa de på et tidspunkt for noen år siden at fisk sto for to prosent av omsetningen  i konsernet, men som i perioder krevde  20 prosent av management kapasiteten. Det er nok så enkelt som at han synes de har fått et godt tilbud og tar exiten, sier Giskeødegård.

Les også:

Ønsker full kontroll med Røkkes fiskeselskaper

Kjell Inge Røkke selger fiskeimperiet sitt: - Kunne ikke fått en bedre eier

Kjemper i retten for sin troverdighet dnPlus

LES OGSÅ OM:

Frp vil fjerne bensinbilene dnPlus  

Kvinners manglende sexlyst har fått en løsning: – Det er en etterlengtet pille

Nesten ingen bruker den beste betalingsløsningen: Mobilt dilemma dnPlus

Hva snakker Innovasjon Norge-sjefen om? Innovasjonståketale dnPlus

 

SE DENNE:

Dette lager stjernekokkene når de er lei av å lage mat
Pasta Carbonara er Michelin-kokk Sven Erik Renaas nødløsning når han er lei av å lage mat. Hemmeligheten for å forvandle de enkle ingrediensene til en perfekt pastarett ligger i teknikken, ikke arbeidsinnsatsen.
00:53
Publisert:
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.