Offentlige lederes suksess avhenger av evne til å oppfylle samfunnsoppdraget, og ikke av bunnlinjen. Derfor er alt snakket om konkurranse, incitamenter og New Public Management (NPM) en blindvei som skygger for meningen med offentlig virksomhet, nemlig å gjøre individenes liv bedre innenfor politisk gitte rammer.