De to arbeidslivstoppene er uenige om hvilken politisk betydning det har med kvinnedominans på toppen av norsk arbeidsliv.

Regjeringens kontaktutvalg, som er et samlingssted for regjeringen og partene i arbeidslivet, er svært kvinnedominert.

I tillegg til at statsminister, finansminister og arbeidsminister er kvinner, stiller arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Spekter, Virke og KS alle med en kvinne i toppen. Alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet, LO, Unio, Ys og Akademikerne, er også representert av kvinner.

Fedrekvote og likelønn

Gerd Kristiansen mener kvinners gjennomslagskraft i arbeidslivsorganisasjonene «klart har hatt betydning».

– Alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet er reelt sett opptatt av likestilling. For eksempel er alle disse for fedrekvote, mens regjeringspartiene er mot. Det foregår også aktivt partssamarbeid for å fremme heltidsarbeid – mens mange politikere kvier seg for å være tydelige her, sier Kristiansen.

Kristiansen tror kvinnelig lederskap har «betydning for viljen til å prioritere likelønn».

– Men det er dessverre ingen «quick fix» for likelønn. Manglende likelønn er blant annet et uttrykk for manglende likestilling, sier LO-lederen.

Forståelse av kvinnehverdag

Statsminister Erna Solberg (H) kom i DN tirsdag med krass kritikk av rekrutteringsprosessene til topplederstillinger i næringslivet. Hun viste til at ansettelsesprosessene der gjør at "menn får ekstra pluss", og at rekrutteringen til de kvinnedominerte lederstillingene i arbeidslivet er annerledes.

Les saken her: – Når man ser beskrivelsen av hva som skal til, kan man mistenke at det er bestemt hvem som skal få jobben dn+

Solberg tror ikke at 100 prosent kvinner i lederstillinger i arbeidslivsorganisasjoner gir bedre odds for likelønn, og viser til at det er summen av individenes valg som i første rekke forklarer lønnsforskjellen mellom kvinner og menn. Men hun tror likevel kvinnedominansen i lederstillingene i arbeidslivet har betydning.

– Først og fremst har dette betydning for fokuset og for forståelsen av kvinners hverdag, sier Solberg.

– Er det noe uheldig ved at ledelsen av norsk arbeidslivsorganisasjonene totalt er overtatt av kvinner?

– Nei, og det tror jeg vil endre seg. Det fine er at det oppfattes som naturlig at kvinnene leder organisasjonene, sier Solberg.

- Ingen betydning

Spekter-leder Anne-Kari Bratten mener kvinnedominansen ikke har betydning for politikken som føres.

– Kjønnet har ingen politisk betydning, sier hun.

Bratten mener det er likelønn i Norge – altså at lønnsforskjellene ikke skyldes kjønn. Gjennomsnittet av kvinners inntekt er 86 prosent av mennenes.

Bratten sier hun har forhandlet mot mange av de kvinnelige lederne i arbeidstagerorganisasjonene, og at deres kjønn ikke har betydning fordi de uansett skal kjempe for medlemmenes interesser.

– Jeg har opplevd dem som svært «harde i klypen», uansett om det er kvinner eller menn de forhandler lønn for, sier hun kvinnene hun har møtt på andre siden av bordet.

- Bare flaut

Bratten tror de børsnoterte selskapene vil komme etter organisasjonene og politikken.

– Det er nemlig ikke det spor kult å være mannlig toppsjef og ha få kvinner i ledergruppen lenger. Det er faktisk bare flaut, sier hun.

Det var Akademikernes Knut Aarbakke som sørget for full pott for kvinnene i arbeidstagerorganisasjonene, da han trakk seg fra ledervervet 8. juli i år, og overlot til nestlederen – Legeforeningens Marit Hermansen, å bli konstituert. 27. oktober ble Kari Sollien valgt til ny leder.

Les også: Vil sende ut flere barn dn+ (DN+)

De kan sikre Clinton seieren (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.