– Det er nedslående, sier Hege Lise Sørbye (59), partner og hodejeger hos rekrutteringsselskapet Kingbird Executive Search.

DN skrev denne uken at det kun er to kvinner som styrer landets 20 største selskaper, flesteparten av dem statseide. To av landets mektigste hodejegere de siste tiårene, Fred O. Jacobsen (63) i Egon Zehnder og Thorvald Reinertsen (77) hos Reinertsen Consulting, innrømmet at de ikke lyktes med å finne kvinner til topplederposisjoner i Norge.

Men dette er i bunn og grunn kvinnenes egen skyld, ifølge Hege Lise Sørbye.

– Nå i 2018 vil jeg være politisk ukorrekt å si at dette i hovedsak er kvinnenes eget ansvar, sier hun.

Jakter trofeer

Sørbye har rekruttert ledere i 30 år etter endt utdannelse som siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Toppledelse kan på mange måter sammenlignes med toppidrett. Det å nå frem i toppidretten krever en enorm vilje og prioritering. Det er dessverre flere menn som er sultne på lederutfordringer enn kvinner. Kvinner viser ikke vilje til å prioritere hardt nok, sier Sørbye.

---
---

Hun tror det skyldes at kvinner tiltrekkes av lederjobben av helt andre årsaker enn menn.

– Det virker som om kvinner i mindre grad enn menn tiltrekkes av rene kommersielle trofeer, som den anerkjennelsen det er å lede et børsnotert selskap. Kvinner vil bidra til noe utover økonomisk gevinst, eksempelvis i politikken, offentlig sektor og i humanitære organisasjoner, sier Sørbye.

På de tiårene Sørbye har vært hodejeger, er det én ting som ikke har endret seg nevneverdig:

– Når du ringer en kvinne du vurderer å rekruttere, sier hun «hvor har du fått navnet mitt fra?», mens mannen svarer: «Yes, når skal vi møtes?».

Etterlyser vilje

I mange av stillingene Sørbye jobber med, glimrer damene med sitt fravær.

– Det er ofte få eller ingen kvinnelige søkere til kommersielle topplederstillinger. Hvis du skal lykkes som toppsjef, må du i alle fall ha troen på at du kan komme til et intervju. Damene må melde seg på, sier Sørbye og legger til:

– Det er mange dyktige kvinner som kunne ha blitt toppledere hvis de virkelig ville det. Det er damer som får det til og vil det nok, men det finnes ikke mange nok av dem, sier Sørbye.

I 2004 trådte loven om 40 prosent andel kvinner i styrene i offentlig eide foretak i kraft. Fra 2006 gjaldt dette også private allmennaksjeselskap.

– Mange kvinner har i større grad påtatt seg styreverv fremfor en topplederstilling. Styreverv passer kanskje kvinnens form bedre, det er et styrekollegium, ansvaret er mer kollektivt. Kjønnskvoteringen til styrer må derfor sies å ikke ha fungert etter intensjonen om å få flere kvinner i topplederstillinger, sier Sørbye.

Trapper ned etter fødsel

Dagens konsernsjefer er blitt valgt fordi de var best skikket, tror administrerende direktør Mette Krogsrud (49) i det amerikanske hodejegerselskapet Korn Ferry i Norge.

Norgessjef Mette Krogsrud i Korn Ferry viser til interne undersøkelser som underbygger at menn har en sterkere vilje til å bli toppsjefer enn kvinner.
Norgessjef Mette Krogsrud i Korn Ferry viser til interne undersøkelser som underbygger at menn har en sterkere vilje til å bli toppsjefer enn kvinner. (Foto: Mikaela Berg)

– Mange av mine venninner hoppet av karriere-karusellen i slutten av 30-årene da de fikk barn. Da får mennene flere års forsprang. Jo mer erfaring du har, jo sterkere stiller du. Når mange kvinner velger bort karriere og menn ikke gjør det, opparbeider menn seg mer relevant erfaring og blir valgt til topplederjobber, sier Krogsrud.

Hun vil ikke «snakke ned kvinner» og sier at det handler om valg og prioriteringer.

– Men kvinner er ikke bevisste nok på hva de velger bort når de jobber mindre over flere år. Vi er forbi den tiden der kvinner velges bort. Nå ønsker alle kvinner, men kvinnene vil ikke eller har ikke erfaringen som trengs.

20 år lang prosess

Kvinner lar seg altså i mye større grad motivere av at jobben er meningsfull enn av makt, ifølge undersøkelser Korn Ferry har gjort.

Krogsrud mener at trenden er lik for norske kvinner.

– Våre studier av kvinnelige konsernsjefer blant USAs 500 største virksomheter, viser at kvinner er avhengig av at folk rundt dem forteller at «dette klarer du». De må helst lokkes inn i rollen, mens hos mennene kommer viljen mer innenfra. De trenger ikke den samme støtten fra ytre omgivelser, sier Krogsrud.

At det er så få kvinnelige konsernsjefer i Norge, bekymrer Krogsrud.

– Det er et alvorlig problem for norsk økonomi at det ikke er flere kvinner å velge mellom. Statistikken er et resultat av at menn er flinkere til å posisjonere seg, og de har en sterkere vilje til å lede og ta på seg større ansvar. Hvordan du posisjonerte deg for 20 år siden er avgjørende for om du nå er klar for å bli konsernsjef, sier Krogsrud og legger til:

– Alle ønsker kvinnelige toppledere, men det er ikke gjort over fem år. Det kan ta 20 år.

Krogsrud tror ikke selskaper og styrene bevisst velger bort kvinner.

– Styrene velger den best egnede kandidaten. Jeg tror ikke kvinnene er blitt oversett. Det finnes flere menn som har den erfaringen som etterspørres. Du kan ikke drive voksenopplæring i en konsernsjefstilling, sier Krogsrud.(Vilkår)

Sandberg til Wara: -Bare takk meg av
Det gikk litt i kluss for både den avtroppende og den påtroppende justisministeren da Tor Mikkel Wara skulle ta over justisdepartementet etter Per Sandberg.
01:38
Publisert: