Det siste året har nordmenn vært ganske avventende til norsk økonomi, men nå i tredje kvartal har forventningene steget kraftig. Og nå har vi også fått tilbake troen på norsk økonomi.

Forventningsindeksen som utarbeides av Finansnæringens Fellesorganisasjon steg til 22,7 i tredje kvartal fra 18,5 i forrige kvartal.

- En forbrukertillit på dette nivået er i tråd med noe lavere sp#229 enn det vi har sett så langt i 2010, så det bør være rom for et fall i sp#229en og vekst i forbruket fremover. Vi har tro på en moderat forbruksvekst både ut året og neste år, skriver seniorøkonom Kathrine Godding Boye i Nordea i sin morgenrapport.

Sitter godt i det
Delindikatoren som måler troen på egen økonomi neste år er nå den neste sterkeste, etter indikatoren som måler troen på landets økonomi neste år. Troen på egen økonomi har holdt seg sterk i alle de fire siste målingene.

Norges Banks forventningsundersøkelse viste igår tendenser i samme bane. Husholdningene venter at renten skal være lav i lang tid fremover og forventet lønnsvekst stiger.

Les: Nordmenn på stigende renterus

Får enda mer å rutte med
I forrige uke la Statistisk sentralbyrå frem rapporten Økonomiske Utsikter 2010/4. Ifølge rapporten vil tykkelsen på norske lommebøker fortsette å vokse ufortrødent videre i årene som kommer:

* Renten vil holde seg lenge på historisk lave nivåer

* Årslønnen vil stige mer enn prisene på varer og tjenester

* Boligprisene vil fortsette å stige, om enn moderat

Dermed fortsetter bare utviklingen som allerede har gjort nordmenn til et av landene med høyest kjøpekraft i verden.

Les: Du får mer å rutte med enn noensinne

Unge menn mest optimistiske
Forventningsindeksen fra Finansnæringens Fellesorganisasjon viser at det nå i tredje kvartal, som tidligere, er unge menn som er de mest optimistiske. Menn er mer optimistiske enn kvinner og de unge er større optimister enn de eldre. Optimismen har imidlertid økt mest i aldersgruppen 60 pluss siden forrige måling for tre måneder siden.

De siste ledighetstallene fra Nav viser at det er de unge mennene som i størst grad har kommet seg inn i arbeidsmarkedet igjen det siste året. Det er nå én prosent færre ledige menn enn for ett år siden, mens det er tre prosent flere ledige kvinner. Det er særlig blant de unge at utviklingen har vært forskjellig for menn og kvinner. For kvinner under 30 år har ledigheten økt med ti prosent, mens den har gått ned med to prosent for menn i samme aldersgruppe.

Les: Unge menn vinner jobbene

Arbeidsledigheten var i august på 2,9 prosent.

Forventningsundersøkelsen er gjennomført i perioden 19.-26. august.

Forventningsindeksen (Finansnæringens Fellesorganisasjon)