Veksten i norske konsumpriser var overraskende svak i mars. Det kan tvinge frem et rentekutt fra Norges Bank i mai.

- Dette er tall som helt klart trekker i retning av rentekutt. Det øker sannsynligheten for det, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til DN.no.

Kan vente til juni
Han er likevel usikker på om sentralbanken vil kutte renten allerede i mai, siden mars-inflasjonen vil være det eneste inflasjonstallet sentralbanken vil ha å forholde seg til før møtet.

- Hvis det ikke blir noe kutt på mai-møtet, og tallene fortsetter å være så lave, så kommer det nok et kutt i juni, sier Bruce.

- Dette øker sannsynligheten for et rentekutt i vår eller sommer, men vi holder fremdeles en knapp på uendret rente, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til DN.no.

Konsumprisindeksen steg riktignok med 1,4 prosent på årsbasis i mars, helt på linje med sentralbankens prognose. Utviklingen i den underliggende prisveksten overrasket imidlertid både markedet og Norges Bank.

Det er særlig svak prisvekst på matvarer som overrasker negativt, og som bidrar til å trekke innenlandsk prisvekst ned. Prisfallet på importvarer øker også.

Lønnsoppgjøret trekker mot kutt
I tillegg til den overraskende svake inflasjonen tegner årets lønnsoppgjør til å bli svakere enn ventet.

- Lav inflasjon og et moderat lønnsoppgjør er ting Norges Bank legger vekt på, sier Bruce.

- Vi mener at lønnsoppgjøret øker sannsynligheten for rentekutt, og prisfallet trekker ytterligere i den retningen, sier Haugland.

Årsaken til at DNB Markets likevel tror at Norges Bank vil la renten stå uendret, er hensynet til finansiell ustabilitet.

- Norges Bank har lite lyst til å kutte i renten, på grunn av bekymringen for at finansielle ubalanser kan bygge seg opp, sier Haugland.

Viktig for Norges Bank
Utviklingen i prisveksten er helt sentral for Norges Banks rentesetting. Sentralbanken har som oppgave å sikre en prisvekst som over tid er på rundt 2,5 prosent. For å isolere effektene fra avgiftsendringer og energipriser, som ofte varierer mye, ser sentralbanken gjerne på den underliggende utviklingen i prisveksten.

KPI-JAE, omtalt som kjerneinflasjonen, er et mål på den underliggende prisveksten. Dette er konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og energipriser.

I mars var kjerneinflasjonen på 0,9 prosent på årsbasis. Ifølge Norges Banks siste prognoserapport ventet sentralbanken at kjerneinflasjonen ville være på 1,1 prosent i mars.

Kan gi rentekutt
På forhånd pekte seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken på at svakere prisvekst kan bety at sentralbanken etter hvert kutter styringsrenten.

- Dersom det allerede nå skulle se ut til at prisveksten blir lavere enn Norges Bank forventer, mener vi Norges Bank vil bli tvunget til å kutte renten, skrev Due-Andresen i morgenrapporten fra Handelsbanken Capital Markets onsdag.

Betyr kanskje mindre
Seniorøkonom Haugland i DNB Markets pekte på forhånd at svakere inflasjon enn ventet kan ha mindre betydning for renteutsiktene enn tidligere.

- I Pengepolitisk Rapport i mars kastet Norges Bank kortene og gikk bort fra sitt anslag på at inflasjonen skulle nå helt opp til målet, 2,5 prosent, i løpet av prognoseperioden. Av hensyn til faren for finansielle ubalanser, som kan oppstå ved en enda mer ekspansiv pengepolitikk, vil de bruke lengre tid for å få opp prisveksten, skrev Haugland i morgenrapporten fra meglerhuset onsdag.

Les også på DN.no:

Én grunn til at du aldri igjen bør betale håndverkeren kontant

De kan sikre rentekuttet

Tre grunner til at renten skal kuttes i Norge - igjen og igjen (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.