- Det har blitt en sterkere individualisering av lønnsdannelsen, slår førsteamanuensis Iver Bragelien ved Norges Handelshøyskole (NHH) fast.

Det betyr at det blir stadig viktigere å selv ta initiativ til lønnsforhandlinger - og ikke minst å være en god forhandler.

- Det gjelder å få frem argumenter som tilsier at det er i arbeidsgivers interesse å beholde deg og gi deg høyere lønn, sier spesialrådgiver Jan Pieter Groenhof i Finansforbundet, til DN.no.

- Egen markedsverdi
Noen bedrifter har fastsatte og strukturerte systemer for den individuelle lønnsutviklingen, for eksempel gjennom å gi poeng etter prestasjoner. Andre baserer seg på mer skjønnsmessige vurderinger, og det er spesielt her arbeidstakeren selv kan være med å påvirke.

Under en samtale som handler om lønn vil du i sammen med en leder i bedriften evaluere egne prestasjoner.

- Det gjelder å være klar og saklig. Du bør ha en viss formening om hva som er din markedsverdi ved å beskrive det generelle lønnsnivået i den næringen du er i. Vi anbefaler at du markedsfører deg selv og ikke trekker inn kollegene dine sin lønn. Det er dine personlige egenskaper og hvordan det virker inn på arbeidet og resultatet som er viktig, sier Groenhof.

- Profiler deg selv med hvilke suksesshistorier du har hatt. Det kan være ny kompetanse, om du har spesialkompetanse med tanke på kunder og kolleger og at du har tatt initiativ og deltatt på prosjekter, tilføyer han.

5 tips til lønnssamtalen:

  • Gjør grundig forarbeid. Sett deg inn i bedriftens lønnssystem og undersøk eventuelle retningslinjer for lønnssamtaler. Sjekk lønnsstatistikk, hvor mye bør du egentlig tjene?
  • Sett deg mål for samtalen. Finn ut hvor høy lønn du ønsker deg, og sett en grense for hvor lavt du er villig til å gå.
  • Vær åpen og overbevisende. Vær samtidig sikker på at du og sjefen din "snakker samme språk" og at du gjør deg forstått.
  • Forklar hvorfor. Det er viktig å forklare hvorfor du bør få høyere lønn. Hva tjener bedriften på å ha deg som ansatt?
  • Oppsummer i etterkant. Skriv ned de argumentene som talte imot dine forslag. Disse bør du arbeide videre med før neste lønnssamtale.

Kilde: Finansforbundet

Utbredt bruk av bonus
Finansforbundet anbefaler at arbeidstakere selv ber om en såkalt lønnssamtale, med mindre bedriften har en fastsatt rutine for gjennomføring av slike samtaler.

I tillegg til lønnsøkning, er bonus og resultatlønn en svært utbredt måte å belønne gode prestasjoner. Mellom 40 og 50 prosent av alle ansatte i privat sektor har en eller annen form for bonusordning i dag, ifølge Bragelien ved NHH.

Når man sitter rundt forhandlingsbordet, er det imidlertid viktig å huske på at det ene ikke utelukker det andre.

- I noen bedrifter vil det være slik at hvis du har gjort en fantastisk jobb året før, vil du bli belønnet i form av en bonus for det året. I andre virksomheter vil du bli belønnet i form av en lønnsøkning. I andre bedrifter igjen vil du få begge deler, sier Bragelien.

Les mer:
<b>Slik blir du en superforhandler</b>
De 10 verste feilene du gjør i lønnsforhandlingene (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.