En en markedsrapport fra Norcap, spår analysesjef Lars H. Mikelsen at euroen vil bli kastet på bålet - før eller senere.

Mikelsen skriver at det kan være flere veier ut av euro-samarbeidet slik det er konstruert i dag, selv om politikerne vegrer seg for å snakke om dem.

- I den politiske eliten blir det stadig nevnt at “euroen må reddes”. Men må den strengt tatt reddes? spør Mikelsen i rapporten - men ramser samtidig opp grunner til at politikerne vil ønske å heller beholde euroen.

Smertefull oppdeling
En mye omtalt utvei kan være oppstykking av eurosamarbeidet. Dette er både dyrt og vondt.

- En oppstykking vil føre til et uunngåelig kaos i den umiddelbare perioden etter dette. Selve overgangen vil være brutalt smertefull og koste enorme summer. UBS har anslått at en oppløsning av euroen vil koste mellom 9.500 og 11.000 euro per innbygger i de svake landene og 6.000 - 8.000 euro per innbygger i de sterke landene. Dette kombinert med at det politiske prestisjeprosjektet havarerer gjør det naturlig å forsøke å bevare status quo. Hvilken statsleder vil, tross alt, ha “ansvaret” for å sende Europa inn i en resesjon eller depresjon?

Problemet, slik Norcap-analytikeren ser det, er at bev#229 av euroen også har sine kostnader - om enn ikke så synlige.

- For det første vil man måtte foreta en formuesoverføring i en eller annen form til PIIGS-landene, gjerne i form av en gjeldsnedskrivning. En slik overføring vil i sin tur føre til at de største kreditorene, i første rekke bankene, får økonomiske problemer, slik at statene til slutt må plukke opp regningen. Et åpenbart problem er at f.eks. Frankrike ikke har råd til dette, og dermed må Tyskland redde Frankrike også. Det har de neppe råd til, og det vil neppe være særlig populært i elektoratet, og derfor vil et slikt forsøk kollapse under sin egen vekt, spår Mikelsen.

Å utstede en og en redningspakke, slik man har gjort til nå, er knapt noe annet enn en utsettelse av pinslene.

- Uten gjennomgående strukturelle endringer er det kun et spørsmål om tid før man ender i det samme uføret igjen. Disse strukturelle endringene har en ikke-observerbar kostnad, nemlig at flere av landene må oppgi sin suverenitet samt at de dårligst stilte landene fortsatt må gjennomgå en langvarig og pinefull omstilling. Begge disse elementene taler for at også dette før eller siden vil styrte. konkluderer Mikelsen.

Vil tvære ut
Derfor er hans spådom at europrosjektet sannsynligvis på et eller annet tidspunkt vil måtte kastes på bålet. Mikelsen tror en avvikling vil måtte foregå i det skjulte.

- Det lederskapet derfor bør gjøre er å aktivt jobbe for en avvikling, slik at man kan ha en mest mulig ryddig og kontrollert prosess. Sakens natur vil være av en slik karakter at dette arbeidet må holdes strengt hemmelig og fornektes fra offisielt hold, skriver han.

Men før det kommer så langt, vil man være vitne til nye redningsforsøk - som ifølge analysesjefen ikke er noe annet enn en utsettelse på problemet.

Les også : Soros: Eurosammenbrudd vil bli katastrofe

<b>- Vi kan risikere at krisen blir akutt ut over våren</b>

<b>Frankrike vil "vise vei" med ny aksjeskatt</b>

<b>Investorene betaler for å få låne Tyskland penger</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.