Tirsdag får regjeringen bevisene den har etterlyst. Det må tas store og alvorlige grep for å få opp effektiviteten i kongeriket. Kort tid etter valgseieren i 2013 bestemt Høyre og Frp seg for å sette ned en produktivitetskommisjon. Nå har utvalgsleder professor Jørn Rattsø resultatene klare, og vil overlevere første del av utvalgets arbeid til finansminister Siv Jensen.

To av hovedfunnene viser alvorlige kostnadsproblemer innen samferdselssektoren, og mange med meget lange studieløp uten bestått eksamen:

  • Å bygge samme type vei er over 60 prosent dyrere i Norge enn i Sverige.
  • Studenter på norske universiteter og høyskoler bruker svært lang tid på studiene.

Leder av regjeringens produktivitetskommisjon, Jørn Rattsø, tar i den første delrapporten blant annet for seg de store kostnads­driverne i det norske samfunnet: helse, kunnskap, samferdsel og kommunestruktur. DN har fått tilgang til to av foilene Rattsø presenterer. Den ene bekrefter en bekymringsfull lav fullføring i universitets- og høyskolesektoren med bare 58 prosent som har avlagt en grad i løpet av ti år.

Dårlige resultater

Rattsø vil overfor DN ikke kommentere rapporten før finansminister Siv Jensen har fått den, men på kronikkplass i dag skriver han: «Sterk økning i utdanningsnivået de siste tiårene kan ha gått på bekostning av kvalitet. I høyere utdannelse har ressursene i økende grad gått til administrasjon og konservering av en lite effektiv institusjonsstruktur [ ...] Selv på områder der ressursbruken er økt kraftig, som i skolen, ser det ikke ut til å ha skjedd noen vesentlig bedring i resultatene.»

Den andre foilen er basert på en presentasjon konsulentselskapet McKinsey gjorde for kommisjonen ifjor. Tre sammenlignbare veiprosjekter i Norden viser at den norske strekningen koster 84 millioner kroner per kilometer, mens tilsvarende pris for den svenske er 52 millioner.

«Studier av offentlige investeringer viser svak kostnadskontroll i gjennomføringen av store prosjekter. Mange interessenter har mye å si og lite ansvar for finansieringen. Og det har gitt store offentlige investeringer med liten produktivitetseffekt, særlig innen samferdsel.» skriver Rattsø i kronikken.

Tiltak kommer

Det var 7. januar for et år siden regjeringen nedsatte produktivitetskommisjonen. Gjennom valgkampen frem mot stortingsvalget høsten 2013 hadde både Høyre og Frp kritisert daværende rødgrønne regjering for ikke å ha gjennomført nødvendige reformer for å øke effektiviteten og produktiviteten. Kommisjonen har delt opp arbeidet i to faser. Det er den første delen, kartleggingsfasen som tirsdag blir presentert av Rattsø. Del to av utvalgsarbeidet, der utvalget skal komme med forslag til løsninger, skal være ferdig våren 2016.

Men etter det DN får opplyst fra kilder i regjeringen, vil den ikke vente til våren neste år før tiltak for å bedre produktiviteten iverksettes. Kartleggingen fra produktivitetsutvalget vil være med å danne grunnlag for tiltak som vil komme allerede i budsjettforslaget for 2016.

Les også:

 

Pengene renner ut av Røkkes krambod

Intelligente roboter truer tradisjonelle fabrikkjobber

Video:Slik kan butikken skreddersy tilbud rett til telefonen din(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.