Bluestar Elkem har inngått en avtale med REC Solar om å kjøpe samtlige aksjer i selskapet for 108, 50 kroner per aksje. Prisen oppgis i en børsmelding til å være 4,3 milliarder kroner.

Aksjeeiere kan vente seg omtrent 107 kroner per aksje etter transaksjonskostnader. Så langt har rundt 20 prosent av aksjonærene akseptert budet. Styret i Rec anbefaler også budet.

Overbevist

En fornøyd styreleder Ole Enger i Rec Solar fortalte om avtalen på en pressekonferanse mandag.

- Jeg kjenner Elkem veldig godt. Og hvis vi ser tilbake til 2005 hadde Elkem 20 prosent eierskap i Rec, sier han.

Enger har selv vært sjef i Elkem, og er overbevist om at Elkem er riktig eier for Rec Solar. Enger var også toppsjef i Rec før det ble splittet sommeren 2013.

- Det er ganske åpenbart at Elkem hadde det høyeste budet, vi driver med business, sier Enger.

Han peker på at det likevel er flere faktorer som har spilt en rolle når det gjelder å finne nye eiere.

- Pris har selvfølgelig vært viktig, men også hvordan den nye eieren er. Det er viktig at vi har funnet eiere som har lang erfaring med industriell tankegang. Jeg kan forsikre om at styret har brukt lang tid på å finne hva som skal til for å bli ledende innen produksjon av solceller, sier Enger.

Mye tid og energi

- Det har vært en veldig lang prosess, og kjøperne befinner seg over hele verden. Det har vært veldig mange interessenter, sier Enger til Dagens Næringsliv.

Ifølge ham har ikke salget vært noen enkel prosess. De har hatt presentasjoner for rundt 12 til 14 interesserte bedrifter, og det har tatt mye tid og energi.

Arbeidet han har lagt ned kan imidlertid komme til å lønne seg for den erfarne industrimannen.

Bonus

Styrelederen, som selv var toppsjef i Rec før det ble splittet sommeren 2013, kan se frem til en bonusutbetaling dersom salget blir gjennomført.

Det kommer frem i et tilleggsvedtak til protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen i Rec Solar ASA 29. november 2013.

«I tillegg til det løpende honoraret skal Ole Enger ha rett til et engangshonorar for sitt arbeid som styremedlem ved en offentlig overtakelse av Selskapet ved overdragelse av aksjer som resulterer i at én aksjonær blir eier av mer enn 2/3 av aksjene i Selskapet. Engangshonoraret forfaller når overtakelsen er gjennomført, forutsatt at vederlaget til de selgende aksjonærene har blitt betalt senest 24 måneder fra datoen for denne ekstraordinære generalforsamlingen.», heter det i vedtaket.

Hvor mye Enger kan få utbetalt i bonus ønsker han imidlertid ikke å uttale seg om.

Løpende honorarer

For perioden fra den ekstraordinære generalforsamlingen som var 29. oktober 2013, og frem til den neste ordinære generalforsamlingen som var 31. mars 2014 mottok Enger et honorar på 500.000 kroner for sitt styreverv som leder, ifølge protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen i oktober i fjor.

Fra den ordinære generalforsamlingen 31. mars 2014 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2015 får Enger også et honorar på 500.000 kroner. Dette ifølge protokollen fra den ordninære generalforsamlingen i mars i år.

Utfordringer

Ifølge Enger er det flere utfordringer i bransjen.

- Det er høye kostnader og et vanskelig marked. Vinnerne er de som forstår hvordan man kan møte denne utviklingen. Det er grunnen til at vi er her i dag. Elkem har røtter i industriell tankegang. Vi er overbevist om at de er de riktige til å fremme selskapet, og at de vil gi Rec mange muligheter, sier Enger.

Enger peker på at det er en industri i endring, som vil fortsette å vokse.

- De neste tiårene vil vi se en utvikling i elektrisitetsproduksjon verden over, og det vil de nye eierne av REC Solar kunne tilpasse seg til. Tyngdekraften av industrien er flyttet fra Europa til Asia, sier han.

Toppsjef siden han var 32

Enger gikk av som REC-sjef i oktober i fjor.

- Jeg har vært administrerende direktør siden jeg var 32. Jeg synes jeg kan ha lov til å ha fri noen fredagskvelder nå, sa han da til DN.

Som 32-åring ble han sjef for Norsildmel i Bergen, og siden har han sittet i lederstolen i Hydro Seafoods, som ble solgt ut. På begynnelsen av 90-tallet tok han over i nettopp Elkem, som da var i ferd med å bukke under.

Etter at Orkla overtok hele Elkem i en vesentlig sunnere stand, var han nær ved å bli Orkla-sjef, men tok etterhvert til takke med sjefsstolen i aluminiumsselskapet Sapa og flyttet til Stockholm. I Rec har arbeidstimene og reisedøgnene gått utenpå de aller fleste, og som sjef for et selskap på kanten av stupet, har han hatt liten forståelse for ansatte som følger arbeidsmiljøloven.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også:

Oppkjøpskandidater til topps på børsen

Priskrig på taxi i London

Fredriksen bekrefter bud på Norwegian Property