Sentralbanksjef Øystein Olsen holder som ventet styringsrenten uendret på 1,50 prosent torsdag.

- En samlet vurdering av risikobildet og ny informasjon tilsier at renten holdes uendret ved dette møtet, sier Olsen på dagens presentasjon.

Økt usikkerhet

Ny informasjon tyder på at at inflasjonen og veksten i norsk økonomi utvikler seg om lag som anslått i september, påpeker han.

- Samtidig har utviklingen ute og fallet i oljeprisen økt usikkerheten om utsiktene for norsk økonomi, sier Olsen i en melding.

Han bekrefter at konsekvensene av oljeprisfallet vil bli vurdert "fullt ut" i Norges Banks desemberrapport, og opp mot tidligere anslag.

Samtidig er det klart at om oljeprisen blir liggende 20-30 dollar lavere enn for et år siden, vil de langsiktige konsekvensene for norsk økonomi være betydelige, påpeker Olsen.

- Det ligger imidlertid utenfor den horisonten jeg nettopp nevnte, sier han. 

Lavere boligrente

Bankene har siden Norges Banks forrige rapport satt ned utlånsrentene.

Dermed kan boliglånsrenten utvikle seg lavere fremover enn det sentralbanken har lagt til grunn.

"Det er derfor utsikter til at den gjennomsnittlige utlånsrenten til husholdningene kan bli litt lavere de neste kvartalene enn lagt til grunn i forrige rapport", heter det i bergunnelsen til Norges Banks hovedstyre.

Renteoppgang skjøvet ut

Sentralbanksjefen opplyser i en melding at veksten hos våre handelspartnere fortsatt er moderat, men vekstutsiktene er noe svekket siden Pengepolitisk rapport 3/14.

"Usikkerheten om utviklingen fremover har økt, særlig i euroområdet. Den forventede renteoppgangen ute er igjen skjøvet ut i tid. Aksjekurser og oljeprisen har falt", heter det.

Her hjemme er arbeidsledigheten fortsatt stabil. Samtidig holder konsumprisveksten seg nær 2,5 prosent, ifølge Norges Bank.

Olsen påpeker under spørsmålsrunden til dagens presentasjon at det ikke er noe nytt i forhold til utviklingen i norsk økonomi, men påpeker at usikkerheten har økt som følge av usikkerheten ute og seneste tids oljeprisfall.

"Kronen har svekket seg siden september. Det må ses i sammenheng med fallet i oljeprisen. Samtidig har bankene satt ned renten på boliglån", sier han i dagens melding.

Les også: - Kraftig konkurranse om hvert eneste boliglån

Ottar Ertzeid innfrir

- Vi skal øke kostnadsdistansen til SAS

Milliardløft for SEB (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.