Statistisk sentralbyrå spår at årets lønnsvekst blir på 2,9 prosent, ifølge byråets ferske prognoserapport som ble lagt frem torsdag.

Det vil i så fall være første gang siden 1994 med lønnsvekst helt nede på to-tallet her til lands. For de to kommende årene anslår SSB dessuten at lønnsveksten vil holde seg lav - like i overkant av tre prosent.

Prognosene skiller seg betydelig fra Norges Banks anslag (se tabell nederst i saken). Går det slik SSB tror vil det kunne åpne for en rekke nye rentekutt fra Norges Bank, mener norske økonomer.

Lavere renter

- De har et litt mer pessmistisk vekstbilde og inflasjonsbilde enn det sentralbanken har. Særlig anslår de at lønnsveksten vil holde seg lav, mens sentralbanken har forventninger om at den skal ta seg opp igjen, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til DN. 

- Hvis SSB får rett er det slik at man mister et vesentlig bidrag til oppgang i inflasjonen og utsikter til lavere renter enn Norges Bank så langt har lagt til grunn, legger Aaamdal til.

Åpner for rente på 0,5 prosent

Også sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management har merket seg SSBs prognoser for lønnsutviklingen de kommende årene.

- Lønnsveksten er en helt sentral del av prognosene for Norges Bank og avgjørende for rentesettingen, sier Wilhelmsen til DN.

Han mener SSBs prognoser indikerer at sentralbanken nå har rom for betydelige nedjusteringer i sine anslag. Noe som betyr at renten kan bli kuttet enda mer enn de to kuttene fra dagens nivå på 1,25 prosent som i stor grad er priset inn i markedet.

Det vil i så fall si at styringsrenten kommer helt ned på 0,5 prosent - eller lavere.

- Jeg tror de neppe vil signalisere en rentebane som tilsier en lavere rente enn 0,75 prosent nå. Det er vanskelig kommunikasjonsmessig, sier Wilehlmsen.

Etter hvert tror han imidlertid at sentralbanken blir helt nødt til å justere ned prognosen for lønnsveksten for de kommende tre årene.

- Det er rom for betydelige nedjusteringer. De vil ikke ta alt på en gang, men gå gradvis frem. Etter hvert vil gi rom for enda lavere rente enn de kommer til å siganlisere nå, sier Wilhelmsen.

- Får det han ber om

I sin årstale tidligere i år advarte sentralbanksjef Øystein Olsen partene i arbeidslivet mot at gevinsten med lavere kronekurs forsvinner dersom lønnsveksten blir for høy.

En lønnsvekst på to-tallet åpner imidlertid for at renten kan kuttes ytterligere og at kronen dermed kan holdes svak.

- Jeg tror det er veldig stor sannsynlighet for at Olsen får det han ber om i år, sier Wilhelmsen.

Les også:

SSB: Oljebremsen slår kraftig inn i norsk økonomi  

Nå kan du jobbe til du er 72 år

Flere boliger vil kjøle ned markedet  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.