Finanstilsynet legger idag frem rapporten «Finansielle utviklingstrekk 2015». Samtidig legger tilsynet frem sin boliglånsundersøkelse.

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen minner om at eksepsjonelt lav rente sammen med kvantitative lettelser er forbundet med risiko.

- Dette kan føre til kunstig høy prising av eiendom og finansaktiva med tilsvarende fare for at det kan ende i krakk, sier Baltzersen.

Boliglånsundersøkelsen, som er basert på et utvalg nye boliglån, tyder  likevel på at det har vært en nedgang i andel lån som går utover kravet om maksimal belåningsgrad på 85 prosent.

- Andelen nedbetalingslån med belåningsgrad over 85 prosent utgjorde 16 prosent, som er 2 prosentpoeng lavere enn forrige år, ifølge rapporten.

Boliglånsundersøkelsen omfatter et utvalg av lån innvilget etter 1. august og frem til 30. september 2015.

Det har også vært en reduksjon i innvilgede lån der bankene har beregnet at låntaker ikke klarer å betjene gjelden etter en renteøkning på fem prosentpoeng.

Les mer fra rapporten: - Bankene kan bli påført betydelig tap

- Ubalanser i boligmarkedet

Undersøkelsen viser imidlertid at gjeldsgraden, målt som gjeld i forhold til brutto inntekt, er høy, og spesielt høy for unge låntakere.

- En brå og kraftig finansiell konsolidering i husholdningssektoren vil få store ringvirkninger i økonomien.  Konsekvensene av økonomiske sjokk har erfaringsmessig vært større i situasjoner med høy husholdningsgjeld og ubalanser i boligmarkedet, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Sjekk hvor mye prisene faller der du bor

Husholdningenes gjeldsbelastning og boligprisene er på historisk høye nivåer, skriver Finanstilsynet i rapporten.

De fleste boliglån har flytende rente, som innebærer at en renteøkning raskt fører til at en større del av låntakers inntekt går med til å betjene gjeld, påpeker Baltzersen.

Mange husholdninger har svært høy gjeld i forhold til inntekten og samtidig små finansielle buffere, ifølge rapporten.

Omslag i boligmarkedet?

Til tross for lavere økonomisk vekst, økt arbeidsledighet, lavere reallønnsvekst og generelt økt økonomisk usikkerhet som følge av oljeprisfallet, har gjelden til husholdningene fortsatt å vokse sterkere enn inntektene.

- Tolvmånedersveksten i boligprisene har avtatt i høst, men det er for tidlig å si om dette reflekterer et omslag i boligmarkedet, sier Baltzersen.

Boligprisene er nå 5,6 prosent høyere enn på samme tid i fjor, viste boligrapporten som eiendomsmeglerbransjen la frem sist uke. Dermed er boligprisveksten nå en del svakere enn hva Norges Bank har sett for seg.
Les saken: Ny landsomfattende rapport:Boligprisene faller over hele landet

Lave lånerenter og forventninger om langvarig lav rente er en viktig årsak til denne utviklingen, påpeker tilsynet i rapporten.

Realrenten på boliglån etter skatt er nå omtrent null.

- Selv om omslaget i norsk økonomi isolert sett kan bidra til å dempe husholdningenes låneetterspørsel, er det en fare for at den høye veksten i husholdningenes gjeld og boligpriser kan vedvare noen tid. Risikoen for at dette senere vil utløse et brått omslag i boligprisene og i husholdningenes etterspørsel, vil i så fall øke, sier Baltzersen.

 

Boliglånsundersøkelsen - Andeler for nedbetalingslån, i prosent:

Kilde: Finanstilsynet

 

Saken oppdateres.

 

Les mer om eiendom:
- Det er i sånne perioder de beste kjøpene gjøres

Tror på dobbel boligprisvekst i denne byen

Nå rykker boligrenter på 1-tallet enda nærmere

Lokker frem bud 

 

 

DN Rente - sikre deg laveste rente

Har du gullrente? Sjekk om boliglånsrenten din er god og hjelp oss å avsløre bankenes utlånspraksis. Sikre laveste rente for ditt lån!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.