Det John Fredriksen-dominerte oppdrettskonsernet Marine Harvest surfer på høye laksepriser og øker utbetalingen til aksjonærene etter sterke resultater i fjorårets siste tre måneder, ifølge kvartalsrapporten onsdag.

Kvartalsutbyttet økes til 1,20 kroner per aksje, nær 500 millioner kroner, mens et utbytte på 1,07 kroner var ventet, ifølge TDN Finans.

Det operasjonelle driftsresultatet var på 1.032 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 1.037 millioner kroner i samme periode året før. Omsetningen var 6.863 millioner kroner, som er ny rekord, ifølge selskapet.

Høye laksepriser, hvorav store deler på kontrakter, trekker oppover, mens en reduksjon i russisk kjøpekraft, høye regionale kostnader som følge av biologiske utfordringer i Europa, samt svake priser i Amerika, trekker nedover, påpeker selskapet.

Det var på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 992 millioner kroner og en omsetning på 6.978 millioner kroner.

Marine Harvest meldte som vanlig det operasjonelle driftsresultatet i forkant av resultatfremleggelsen, og varslet tidligere denne måneden dette til rundt 990 millioner kroner.

Slaktevolumet i kvartalet var på 105.122 tonn sløyd vekt, mot 103.378 tonn i samme kvartal 2013. Forventet slaktevolum for 2015 er 440.000 tonn, opplyses det.

Det operasjonelle driftsresultatet per kilo, en ofte brukt indikator på lønnsomheten og effektiviteten i de ulike regionene, var 12,59 kroner kiloen for den norske virksomheten, opp fra 12,04 kroner i samme periode året før.  Samtidig økte fôr-selvforsyningsgraden i Norge fra 60 til 80 prosent.

De skotske og canadiske virksomhetene oppnådde et driftresultat per kilo på henholdsvis -3,42 (10,25) og 3,69 kroner (10,20). Marine Harvest Chile oppnådde 0,35 kroner kiloen (2,48).

Videreforedlingsvirksomheten (VAP Europe) fikk et operasjonelt driftsresultat på 36 millioner kroner, sammenlignet med -37 millioner kroner i fjerde kvartal året før. Videreforedlingsvirksomheten Morpol oppnådde 81 millioner  kroner (63).

Marine Harvest-sjef Alf-Helge Aarskog har store forventninger til den varslede fusjonen med Aquachile.

- Vår allerede sterke posisjon innen lakseproduksjon i Chile vil bli ytterligere styrket, og den sammenslåtte enheten vil bidra positivt til hele den chilenske næringen innenfor bærekraft, sier Aarskog.

Marine Harvest anslår driftsinvesteringer på omkring 1,7 milliarder kroner, og arbeidskapitalinvesteringer på 900 millioner kroner, i 2015.  Selskapets styre venter den totale etterspørselsveksten å fortsette.

"Styret er trygg på at disse investeringene vil gi høy avkastning fremover", heter det i kvartalsrapporten.

Marine Harvest-aksjen er ned to prosent sålangt i år, men opp omlag 20 prosent de siste seks månedene. Selskapet verdsettes til 41,3 milliarder kroner.

Les også:
Kina, India og Russland skal samarbeide om en ny verdensorden

  Asia i dag: Frykter global valutakrig (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.